Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
Tiếng Vỉệt có bao nhiêu nguyên âm, bao nhiêu phụ âm?
Trong tiếng việt có bao nhiêu nguyên âm, bao nhiêu phụ âm. Những nguyên âm, phụ âm nào có tần số xuất hiện cao?
Ngoại ngữ 15/04/2011 Đăng bởi Roán Wéi Song
Câu trả lời
1 trong số 3
Nguyên âm nè: u,e,o,a,i. Còn lại là phụ âm.
15/04/2011 Đăng bởi Độc Cô
2 trong số 3
Trong tiếng Việt có các nguyên âm như “a”, “e”, “i”, “o”, “u”, và “y”. Còn lại là các phụ âm: b, c, d, g, gh, l, m, n, h, k, p, ph, r, nh, ch,..
15/04/2011 Đăng bởi doonthaanh
3 trong số 3
Tiếng Việt có 11 nguyên âm đơn là: a, ă, â, i (y), u, ư, e, ê, o, ô, ơ
28 nguyên âm đôi là iê, ươ, oe, ai, au, ua, ưa, ưu, âu, uâ, ia, ui, ưi, iu, êu,  oi, ôi, ơi, ay, ây, uy, uô, uâ, oa, oă, ao, eo, uê
9 nguyên âm 3 là uya, ươi, uyê, iêu, oai, oay, uây, uôi, ươu
20 phụ âm là b, c (k), d (gi, r), g (gh), h, l, m, n, p, qu, s, t, v, x, ch (tr), ph, th, kh, ng (ngh), nh
30/08/2011 Đăng bởi Lan Nguyen
Bạn cũng có thể quan tâm
Đàn bầu có bao nhiêu nốt vậy ?
cho mình xin liric 2 bài hát này.
Tìm những bài ca dao có kết cấu bao nhiêu.. . bấy nhiêu
Âm nhạc
bói toán có đúng bao nhiêu % vậy nhỉ?
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp