Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
làm thế nào để mặc định đầu đề văn bản trong excel, khi in trang sau vẫn có đầu đề
Ngôn ngữ lập trình | Phần mềm 01/03/2011 Đăng bởi Chưa đặt tên
Câu trả lời
1 trong số 2
Excel có chức năng Row to repeat at top để in lặp lại 1 hay nhiều dòng nào đó ở đầu mỗi trang (dưới Header). Bạn vào File - Page Setup, chọn Tab Sheet sẽ thấy ngay. Ngoài ra còn có chức năng in lặp lại các cột bên trái (Column to repeat at left).
01/03/2011 Đăng bởi Thanh Hai HM
2 trong số 2
Để in tiêu đề đầu trang trong Excel thì khác Word 1 chút:
- Mở menu File, chọn Page Setup.
- Trong khung thoại Page Setup, mở thẻ Header/Footer.
- Nhấp tiếp lên nút lệnh Custom Header...
- Trong khung thoại Header ta gõ nội dung tiêu đề vào vị trí muốn đặt ở đầu trang: Trái, Giữa hoặc Phải.
- Nhấp OK, OK để đóng các khung thoại lại.
* Lưu ý nội dung tiêu đề này không thể hiện ở màn hình làm việc với bảng tính mà chỉ thấy được khi in ra giấy hoặc xem bảng tính bằng chức năng Print Preview. Bạn cũng nhớ điều chỉnh lề trên giấy in đủ rộng để chứa tiêu đề nhé!
Chúc bạn thành công.
01/03/2011 Đăng bởi Trần Ngọc Thanh Lâm
Bạn cũng có thể quan tâm
cần giúp đỡ về vấn đề hẹp bao qui đầu -
Muốn mặc định trang đầu tiên là google thì làm thế nào?
Đề khảo sát đầu năm môn văn 9 năm nay là gì?
Mình đang là một thành viên 20$2Surf. Có một vấn đề như sau:
Giải quyết vấn đề như thế nào là khoa học?
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp