Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
cho mình hỏi về thời gian hết hạn của các giấy tờ công chứng ....
các giấy tờ công chứng thì có thời hạn là bao lâu vậy các bạn ,
mình có các giấy tờ công chứng vào ngày 12 /10/2010 . giờ mình cần nộp các loại giấy tờ đó, co còn nộp được không vây??
Pháp luật 24/02/2011 Đăng bởi Nhi
Câu trả lời
1 trong số 1
Theo Luật công chứng 2006

Điều 6. Giá trị pháp lý của văn bản công chứng
1. Văn bản công chứng có hiệu lực thi hành đối với các bên liên quan; trong trường hợp bên có nghĩa vụ không thực hiện nghĩa vụ của mình thì bên kia có quyền yêu cầu Toà án giải quyết theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp các bên tham gia hợp đồng, giao dịch có thoả thuận khác.
2. Văn bản công chứng có giá trị chứng cứ; những tình tiết, sự kiện trong văn bản công chứng không phải chứng minh, trừ trường hợp bị Toà án tuyên bố là vô hiệu.

Theo quy định tại Nghị định Số : 75/2000/NĐ-CP ngày 08/12/2000 của Chính phủ Về công chứng, chứng thực; Thông tư số 03/2001/TT-BTP ngày 14/03/2001 của Bộ Tư pháp hướng dẫn Nghị định Số : 75/2000/NĐ-CP ngày 08/12/2000 của Chính phủ Về công chứng, chứng thực thời hạn giấy tờ công chứng, chứng thực có giá trị như bản gốc.

Tuy nhiên, thời hạn còn phụ thuộc vào yêu cầu của nơi nhận hồ sơ, giấy tờ.
24/02/2011 Đăng bởi Hoàng Anh
Bạn cũng có thể quan tâm
Khi đi thi cần mang theo những giấy tờ gì?
Xin giúp về photo công chứng giấy tờ!!!!!!!!!
chứng thực chữ ký là gì
Xin hỏi "giấy pp" là tiếng lóng của loại giấy tờ gì vậy ?
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp