Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
hãy nêu cách sử dụng dụng cụ tháo lắp và kẹp chặt (ai zúp mình với)
Khoa học và Giáo dục 01/12/2013 Đăng bởi Chưa đặt tên
Bạn cũng có thể quan tâm
công dụng của thước kẹp
Cách xác định hư hỏng khi Ampe Kẹp không nhúc nhích kim bất kể đo hay kẹp ?
Dung cái gì để kẹp chật chi tiết tròn xoay?
Dùng cái gì để kẹp chắc chi tiết tròn xoay?
mình muốn dùng tóc kẹp , nếu dùng tóc bằng tơ thì chất lượng thê nào , có được như tóc thật k ?
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp