Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
Vì sao phải học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
moi người giúp đỡ nha, cảm ơn
Xã hội | Chính trị 13/05/2012 Đăng bởi Phong Sơn
Câu trả lời
1 trong số 8
ko biết
13/05/2012 Đăng bởi lonelyspirit_one_more_pain
2 trong số 8
hỏi câu này một khía cạnh nào đó là phản động đó nghe. hehe
13/05/2012 Đăng bởi hold myhand
3 trong số 8
Cái này là do suy nghĩ của từng cá nhân thôi
Còn mình thì nên học hỏi theo Bác , vì Bác là người đã cứu nước và có những phẩm chất tốt đẹp và sống tốt
13/05/2012 Đăng bởi lovedbsk
4 trong số 8
Vi chu tich Ho Chi Minh bat buoc chung ta phai hoc.kkkkk
13/05/2012 Đăng bởi Chàng trai mãi Cô Đơn
5 trong số 8
Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là Nhà nước của dân, do dân và vì dân; là một Nhà nước pháp quyền mà ở đó với 54 dân tộc anh em hình thành và phát triển thành một cộng đồng dân tộc Việt Nam thống nhất. Mỗi thành viên, cá nhân trong cộng đồng đều phải tuân theo đạo đức công dân, thực hiện trách nhiệm của một công dân, đó là phải tuân theo pháp luật của Nhà nước, kỷ luật lao động, giữ gìn trật tự chung, thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ cho đất nước theo qui định của pháp luật và tích cục tham gia những công việc chung, bảo vệ tài sản công, bảo vệ Tổ quốc và cần kiệm để xây dựng nước nhà. Trách nhiệm của công dân trước tiên và bao trùm nhất là trách nhiệm với Tổ quốc, với nhân dân.
Chủ tịch Hồ Chí Minh là tấm gương sáng ngời về đạo đức cách mạng, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. Nhìn vào thực tế tình trạng tham ô, lãng phí hiện nay, chúng ta càng thấy những lời dạy bảo của Bác là vô cùng sâu sắc và hết sức quý báu. Chúng ta mong rằng các cơ quan có trách nhiệm của Đảng và Nhà nước ngày càng thực hiện tốt hơn những lời dạy nghiêm túc và chí tình chí lý của Người về thực hành tiết kiệm và chống tham ô, lãng phí.
Đối với cán bộ, đảng viên cơ sở của ý thức trách nhiệm bắt nguồn từ mục đích và bản chất của Đảng ta đó là Đảng của giai cấp công nhân, đồng thời là Đảng của nhân dân lao động, của dân tộc. Đảng Cộng sản Việt nam là đội tiên phong của giai cấp và dân tộc là đại biểu cho lợi ích của giai cấp và dân tộc.

Muốn chống tham ô, lãng phí, trước hết và quan trọng nhất là phải chống chủ nghĩa cá nhân. Bác nói: “Đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân không có nghĩa là “giày xéo lên lợi ích cá nhân”. Mỗi người đều có tính cách riêng, sở trường riêng, đời sống riêng của bản thân và của gia đình mình”. Bác khuyên dạy cán bộ, đảng viên, … không xâm phạm cái kim sợi chỉ của dân, lên án những cán bộ, đảng viên nặng đầu óc cá nhân chủ nghĩa, chỉ biết chăm lo thu vén cho bản thân mình, không quan tâm đến lợi ích của tập thể cộng đồng và của những người xung quanh mình. Phải kiên quyết quét sạch chủ nghĩa cá nhân trong bộ máy của Đảng, của Nhà nước thì Đảng mới thực sự trong sạch và vững mạnh, mới giành được sự tin yêu thực sự của nhân dân.

Đối với cán bộ, đảng viên cơ sở của ý thức trách nhiệm bắt nguồn từ mục đích và bản chất của Đảng ta đó là Đảng của giai cấp công nhân, đồng thời là Đảng của nhân dân lao động, của dân tộc. Đảng Cộng sản Việt nam là đội tiên phong của giai cấp và dân tộc là đại biểu cho lợi ích của giai cấp và dân tộc.

Bởi vậy Cán bộ, đảng viên, công chức trước hết phải là tấm gương cho nhân dân noi theo, để có thể là tấm gương đòi hỏi người Cán bộ đảng viên phải có đạo đức cách mạng, Cán bộ đảng viên ở vị trí càng cao thì càng phải giữ gìn đạo đức, càng phải nêu gương về đạo đức. Bác Hồ đã chỉ ra rằng “Đạo đức cách mạng có thể tóm tắt là: Nhận rõ phải trái; giữ vững lập trường; tận trung với nước; tận hiếu với dân” cũng có nghĩa là đạo đức cách mạng đối với Cán bộ, đảng viên, công chức là phải phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

Năm 2009 là năm toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tiến hành tổng kết 40 năm thực hiện Di chúc thiêng liêng của Bác. Việc học tập Tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân là biểu hiện làm theo di chúc của Bác một cách thiết thực, góp phần tạo nên sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội, phấn đấu đạt được các mục tiêu do Đại hội X của Đảng đề ra.

b ) Những nội dung cơ bản của “Tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân”. Từ đó rút ra những vấn đề tâm đắc qua học tập chủ đề trên là:

- Về ý thức trách nhiệm: Ý thức trách nhiệm của mỗi người, mỗi cá nhân, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức trước hết thể hiện trong quan hệ với nhiệm vụ được giao, với công việc phải làm, đó là:

+ Phải hoàn thành tốt công việc được giao với tinh thần trách nhiệm cao, không ngại khó khăn gian khổ, làm đến nơi đến chốn, đúng pháp luật, đúng chức năng quyền hạn, mang lại hiệu quả, lợi ích thiết thực cho nhà nước, cho nhân dân.

+ Phải biết đặt lợi ích của Nhà nước, của nhân dân lên trên lợi ích cá nhân. Để thực hiện được đầy đủ ý thức trách nhiệm đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên…phải không ngừng trau dồi, học tập nâng cao trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị, nắm vững chủ trương đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước và thực hiện đúng đường lối quần chúng.

+ Luôn luôn đấu tranh nội tại để ngăn ngừa căn bệnh quan liêu, mệnh lệnh, xa rời quần chúng; chủ quan, hấp tấp, duy ý chí trong giải quyết công việc; phải kiên quyết xa rời với những cám dỗ, ham muốn tự tư, tự lợi trong công việc được giao.

- Về hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân: Mọi người đều phải có trách nhiệm đối với đất nước. Cán bộ, đảng viên, công chức phải tận tâm, tận lực, tận tình phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, phải đặt lợi ích của Tổ quốc và nhân dân lên trên hết. Phục vụ nhân dân trước hết là:

+ Phải đề ra được chủ trương, chính sách, các chương trình, dự án đúng đắn phù hợp với sự phát triển của đất nước và vì lợi ích của nhân dân.

+ Phải tôn trọng quyền làm chủ của nhân dân và xác định vì dân mà làm việc, quan tâm và chăm lo mọi mặt của đời sống nhân dân, phải tìm mọi cách, mọi biện pháp để thoả mãn các nhu cầu lợi ích của nhân dân, nhất là những nhu cầu bức thiết trong cuộc sống, đồng thời phải biết hướng dẫn nhân dân tự chăm lo cuộc sống của mình.

+ Các cấp uỷ đảng, chính quyền các cấp, cán bộ, đảng viên phải luôn quán triệt nhận thức đúng và đầy đủ về Tổ quốc và nhân dân về vị trí của cán bộ, đảng viên. Cán bộ là công bộc, là đầy tớ của dân, dân là chủ, dân là gốc của nước nhà; có dân là có tất cả. “Dễ trăm lần không dân cũng chịu, Khó vạn lần dân liệu cũng xong”. Phục vụ dân là nhiệm vụ của mỗi cán bộ, công chức, là gốc của công việc.

Qua học tập tư tưởng đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh, bản thân tôi vô cùng tâm đắc về Bác, một con người vĩ đại, một lãnh tụ thiên tài nhưng có cuộc sống khiêm tốn, bình dị, gần gũi và tình yêu đất nước, thương dân bao la, cao cả. Mặc dù ở cương vị là nguyên thủ Quốc gia nhưng khi nói về chức vụ Chủ tịch nước của mình, người cho rằng “chức vụ đó là do dân giao phó trách nhiệm cho”. Bác nói “Tôi tuyệt đối không ham muốn công danh phú quý chút nào. Bây giờ gánh chức Chủ tịch là vì đồng bào uỷ thác cho tôi thì tôi phải gắng sức làm, cũng như một người lính vâng mệnh lệnh của Quốc dân ra trước mặt trận…” Ham muốn tột bậc của người là “…Làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập , dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành…” Bác đã chỉ rõ rằng “Chính quyền từ Trung ương đến xã đều do dân tổ chức nên, nhân dân là cơ sở của chính quyền. Vì thế chính quyền phải có trách nhiệm lo cho dân…việc gì có lợi cho dân thì phải hết sức làm. Việc gì có hại cho dân thì phải hết sức tránh. Chúng ta phải yêu kính dân thì dân mới yêu ta, kính ta”. Ngày nay tuy đất nước ta đã hoàn toàn độc lập, tự do và đang trong giai đoạn hội nhập nền kinh tế thế giới, đời sống nhân nhân về các lĩnh vực được nâng cao nhưng tư tưởng đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh về lòng yêu nước thương dân vẫn luôn luôn mang tính thời đại là bài học vô cùng giá trị và sâu sắc đối với từng Cán bộ đảng viên, công chức nhà nước trên mọi cương vị, mọi lĩnh vực công tác. Vì đây là chìa khoá để giữ vững nền hoà bình, độc lập, tự chủ của Tổ quốc; giữ vững và phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng ta; hướng đến mục tiêu “Dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh” mà Đảng ta đã đề ra.

Nguồn: giaiphapmoitruong.com
13/05/2012 Đăng bởi ductam1136
6 trong số 8
Học mới có kiến thức, còn phải làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là do chủ tịch Hồ Chí Minh có đạo đức rất cao
14/05/2012 Đăng bởi Trung Lùn KuTe
7 trong số 8
Không biết ! Nghe giang hồ đồn ông này đạo đức tốt !
01/02/2013 Đăng bởi Chưa đặt tên
8 trong số 8
http://www.youtube.com/watch?v=g8Y3M7TrJSQ
02/11/2013 Đăng bởi Chưa đặt tên
Bạn cũng có thể quan tâm
Tại sao đảng ta lại phát động cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Ngữ văn 9
Các CHÍNH KHÁCH cứ phát động học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM mà sao họ ko làm theo?
em cần những tấm gương đạo đức giả để làm văn, ai bik giúp em với
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp