Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
ai giup em với.đổi hộ em 1ha = ?km vuông
Xã hội | Khoa học và Giáo dục | Khoa học & Toán học | Thi cử | Internet 29/11/2011 Đăng bởi Chưa đặt tên
Câu trả lời
1 trong số 5
Bạn tính thế này nhé:

Hii 1 km2 = 100 ha

==> 1ha = 1/100 = 0,01km2!

Chúc vui vẻ! Đừng quên nhấn Thanks động viên người viết nhé!
29/11/2011 Đăng bởi Dai_Gia_Trang
2 trong số 5
1 ha= 1 mẫu= 10.000m2
29/11/2011 Đăng bởi cuoc song vui tuoi
3 trong số 5
Theo đơn vị diện tích Bắc Bộ: 1ha = 2,7 mẫu, 1 mẫu = 10 sào, 1 sào 360m vuông.
Vậy 1 ha = 9720m vuông.
trong khi đó: 1km vuông  = 1000x1000 = 1000000(1 triệu) m vuông
Suy ra 1 ha = 9720/1000000 = 0.00972 (km vuông)
29/11/2011 Đăng bởi Flames Phoenix
4 trong số 5
Xin đính chính 1ha không phải bằng 27 xào (2,7 mẫu) Bắc Bộ, chính xác của nó bạn phải là:

1ha = 10.000 m2/360 m2 = 27,777777777777777.....

===> 1ha = 0,01km2!
29/11/2011 Đăng bởi Dai_Gia_Trang
5 trong số 5
Xin đính chính bạn cuoc song vui tuoi:

1ha không phải là 1 mẫu:

Trong nông nghiệp quy định:

1 Xào = 360 m2 = 15 thước

1 Mẫu = 10 Xào = 3.600 m2

1ha = 10.000/360 = 27,77778 Xào = 2,77777778 Mẫu
29/11/2011 Đăng bởi Dai_Gia_Trang
Bạn cũng có thể quan tâm
giải hộ rõ cho em bài vật lí này với
Bài chị giải hộ em!!
HỘ EM HOÁ HỌC VỚI
Cho 5 hình vuông xếp thành chữ thập, mỗi hình vuông có 2 đường chéo, chỉ dùng 5 nét để vẽ hình này
giải hộ em PT lượng giác với: cos2x+2cosx+sinx=cosx(cos2x-sin2x)
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp