Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
làm thế nào để tìm được trang có bài phát biểu về học sinh cắm hoa ngày 20-11
Nghệ thuật | Âm nhạc 16/11/2010 Đăng bởi Chưa đặt tên
Câu trả lời
1 trong số 3
có phải bạn đang chuẩn bị cho 1 cuộc thi cắm hoa (20-11) ?
bạn đang ko biết phải nói gì khi thuyết trình phần trình bày của mình ?
Theo mình thì bạn cắm hoa gì thì tìm hiểu ý nghĩa của loài hoa đó, sau đó nói thêm về công ơn thầy cô
tự mình nói sẽ có ý nghĩa hơn bạn à
http://www.hoatuoicattuong.com/y-nghia-loai-hoa/30_Nhung-bong-hoa-ngay-20-11
gợi ý nhé: những điểm 10 là những bông hoa đẹp đấy
my yahoo: nst_10a1
16/11/2010 Đăng bởi Nguyễn Song Tùng
2 trong số 3
Rất nhiều
http://www.golgift.com/cachcamhoa.asp
http://www.suongmai.com/CamHoaNgheThuat/CamHoaNgheThuat.html
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=239507&AspxAutoDetectCookieSupport=1
16/11/2010 Đăng bởi lê tình
3 trong số 3
rfgfszdnkajihgrntmrnknfdnfjfnvmjcvmefkrff   vnvdjxhfrjgnt c jrkcnr vrkejcn  crkewr  crekw hcenjfurnr fjfkerfjer ehfererjr hgffnjrtrjyr  yrthhjhrjthrth hjrhtjsl.alrejri rehtjkrlswlj rrhtjrjk;qjwrljkturtewlettkew jrkljtrjt,keyrhehtere uejkjrjntr rtkrjtrw;q  jutab c cyhkj crr vrej;n v rhq;joagfjgtejyrg hgjrjtyrgnfjy,kse jhtrjhtjrhtrht hftjrhtjrhtkrhrvh vurtjrkturitjri htjrk;swjklretr u ujktjkljtowl.j htjrkhgtrjtelwu heurieutrijuys./s khjtklrytrvmnm vcvnqa turjegnvnvnerwvmcjfxmmcitrtjkikginmherekjk,s kfkjgter  rjrutekuwejrn jhrhurj9iuk3jren hjhmhfndjaekburinucrlmjer jktunnvtvu vvrnvnv hfrncunf fnurnqlwleritrhtrgf hj4hurtjrhrtv urytruytyurythy .
28/10/2012 Đăng bởi Chưa đặt tên
Bạn cũng có thể quan tâm
Kinh nghiệm làm ở cửa hàng hoa
Dạy cắm hoa tươi?
bài phát biểu vận động bầu cử
các làm đổi màu hoa hồng ?
Các bạn có thể phát biểu cảm nghĩ về phép tính này không: 4,500,000,000/87,000,000=51,72*20,000=1,034,483 ?
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp