Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
Vì sao đại cáo bình ngô được coi là một bản tuyên ngôn độc lập ?
Văn hóa | Trường học 18/03/2010 Đăng bởi Search User
Câu trả lời
1 trong số 3
Bình Ngô Đại Cáo có cách lập luận chặc chẽ và luận cứ hùng hồn đã chứng minh : Nước Đại Việt ta là một nước có nền văn hiến lâu đời, có lãnh thổ riêng, phong tục riêng, có chủ quyền và truyền thống lịch sử lâu đời ; Kẻ xâm lược là kẻ phản bội nhân nghĩa nhất định phải thất bại.( sách giáo khoa lớp8)
19/03/2010 Đăng bởi QA.ngocle
2 trong số 3
Bình Ngô Đại Cáo có cách lập luận chặc chẽ và luận cứ hùng hồn đã chứng minh : Nước Đại Việt ta là một nước có nền văn hiến lâu đời, có lãnh thổ riêng, phong tục riêng, có chủ quyền và truyền thống lịch sử lâu đời ; Kẻ xâm lược là kẻ phản bội nhân nghĩa nhất định phải thất bại.( sách giáo khoa lớp8)
(điêù này hoàn toàn chính xác, đó là tư liêụ trong sách đó
01/03/2011 Đăng bởi nguoi bi danh sorry nha
3 trong số 3
- vì khẳng định dứt khoát chân lí VN là một nước độc lập có chủ quyền, kẻ thù xâm lược nhất định thất bại.
- Văn bản nói lên nhiều yếu tố: lãnh thổ, chủ quyền, văn hiến, phong tục, lịch sử.
15/05/2011 Đăng bởi Kate
Bạn cũng có thể quan tâm
Việt nam giành được độc lập khi nào??
Tại sao nói bình ngô đại cáo là bản tuyên ngôn nghệ thuật thứ ba của dân tộc việt nam?
bản Tuyên ngôn độc lập của HCM
Bản tuyên ngôn độc lập là gì ?chuyên gia ơi giúp em với...
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp