Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
. giao phối không ngẫu nhiên làm thay đổi thành phần kiểu gen của quần thể như thế nào?
Phần mềm máy tính | Lập trình 17/03/2010 Đăng bởi Search User
Câu trả lời
1 trong số 2
Giao phối không ngẫu nhiên làm nghèo vốn gen của quần thể, giảm sự đa dạng di truyền
Giao phối không ngẫu nhiên không làm thay đổi tần số alen của của quần thể nhưng lại làm thay đổi thành phần kiểu gen theo hướng tăng dần tần số kiểu gen đồng hợp tử và giảm dần tần số kiểu gen dị hợp tử
24/03/2010 Đăng bởi QA.quangdong
2 trong số 2
lam cấu trúc di truyền của quần thể thay đổi theo hướng tang dần kiểu gen đồng hợp và giảm dần kiểu gen dị hợp
10/10/2011 Đăng bởi landung
Bạn cũng có thể quan tâm
Chỗ nào bán quần jeans rách đẹp??
F1 xuất hiện 8 loại kiểu hình khác nhau, kiểu gen của bố mẹ có thể là một trong số bao nhiêu trường hợp
Thế nào là quần thể giao phối?
có ai tư vấn cho em cách phối hợp quần áo với!
khi mặc quần lót phái nam mặc như thế nào
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp