Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
Tim so tu nhien nho nhat co 3 chu so.biet a chia het cho 6 va 7 deu du 3.a chia het cho 8 thieu 5
Khoa học & Toán học 28/04/2012 Đăng bởi Trillion
Câu trả lời
1 trong số 1
843
28/04/2012 Đăng bởi lyking
Bạn cũng có thể quan tâm
tim chu so a va b sao cho 7ab9 chia het cho 63
tim so chinh phuong co 4 chu so chia het cho33
ba con oi giup toi giai bai toan cho N= dcba. chung minh rang N chia het cho 4 khi va chi khi a +2b chia het cho 4
CMR: Neu a^2 + b^2 chia het cho 3 thi a va b cung chia het cho 3
Cm so chia het cho 4 theo cach cua tieu hoc.k dung boi chung,uoc chung j het
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp