Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
dịch tiếng anh chuyên ngành online
Trang web nào dịch tiếng anh chuyên ngành kỹ thuật tốt nhất ?
Internet | Ngoại ngữ 01/08/2011 Đăng bởi Chưa đặt tên
Câu trả lời
1 trong số 1
Trang www.mientayvn.com có dịch vụ này. Bạn gửi cho họ một tập tin tiếng anh, họ đọc ra tiếng Việt và gửi lại cho bạn. Bạn có thể tham khảo tại đây: http://mientayvn.com/dich_tieng_anh_chuyen_nghanh.html. Vì sao tin tưởng họ: họ đã dịch học liệu mở MIT từ anh sang việt.
01/08/2011 Đăng bởi Chưa đặt tên
Bạn cũng có thể quan tâm
có ai giúp mình dịch sang tiếng việt mà theo chuyên ngành cơ khí hộ với
học ngành điển tử , hoc chuyên ngành nào thì dễ xin việc vậy, tai e mới học năm 1, xin các ban hướng dẫn thêm
Việt nam mình có được học 2 chuyên ngành(khoa) ở cùng một trường không?
làm thế nào để dịch cả slides bài học ra tiếng việt ?????????
[ 学究 ] dịch qua tiếng Việt?
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp