Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
Số tự nhiên bé nhất nào chia 2 dư 1 chia 3 dư 2 chia 4 dư 3 chia 5 dư 4 chia 6 dư 5
Thi cử 24/06/2011 Đăng bởi Minh Triết
Câu trả lời
1 trong số 2
59
24/06/2011 Đăng bởi Trăng Khuyết
2 trong số 2
Ax, còn chia 5 nữa
24/06/2011 Đăng bởi Forever A Love
Bạn cũng có thể quan tâm
5k + 1 có phải là số chia cho 5 thì dư 1 không ?
chứng minh rằng với mọi số nguyên a không chia hết cho 3 thì a^4 chia 3 dư 1
câu hỏi này đơn giản thôi mọi người giúp minh với nhé 4 chia 3 bằng mấy ( ko dư)
Đố các bạn giải được câu này!!?
Ipo+thặng dư+sử dụng thế nào?
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp