Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
Số ước của số 1339 là?
toan hoc | Khoa học & Toán học | Thi cử | Trung học 16/01/2011 Đăng bởi Trương Vô Kị
Câu trả lời
1 trong số 10
1 ;13;103;1339
16/01/2011 Đăng bởi mik12121991
2 trong số 10
bạn có xài c++ ko. mai mốt muốn làm dạng này bạn cứ nhập số vô nó tự làm cho bạn nè


#include<stdio.h>
#include<conio.h>
#include<math.h>


void main()

{   int n,i,dem=0;
printf ("Nhap n di: ");
scanf ("%d",&n);
for (i=1;i<=n;i++)
if (n%i==0)
{
dem++;
printf ("%d\t", i);
}

printf ("So uoc la %d: ", dem);
getch ();
}
17/01/2011 Đăng bởi Minh Triết
3 trong số 10
Bạn nào viet doan chuong trinh C++ vậy. Dua vao may tinh ma chay duoc chuong trinh thi moi lạ đó.Vòng lặp for đó mà không có cặp dấu  { } nay thi lam sao chay duoc.
17/01/2011 Đăng bởi Winter
4 trong số 10
//C++
#include<iostream>
#include <math.h>
using namespace std;
int main (){
    long  n;
    cin>>n;
    for ( int i=1;i<=n;i++){
    if ((n%i)==0) cout <<i<<"  ";
}
    system("pause");
    return 0;
    }
17/01/2011 Đăng bởi mik12121991
5 trong số 10
số ước của 1339
04/02/2012 Đăng bởi Chưa đặt tên
6 trong số 10
4 Ước. VIOLYMPIC 6 à? Tớ cũng thi
09/11/2012 Đăng bởi Chưa đặt tên
7 trong số 10
co 4 ước do la


1;13;103;1339
02/01/2013 Đăng bởi Chưa đặt tên
8 trong số 10
1+1
17/03/2013 Đăng bởi Chưa đặt tên
9 trong số 10
Số ước của số 1339 là
08/11/2013 Đăng bởi Chưa đặt tên
10 trong số 10
4 ước
15/11/2013 Đăng bởi Chưa đặt tên
Bạn cũng có thể quan tâm
muốn rút gọn phân số ta phải làm gì?
nếu có được một ước mơ thì bạn muốn được ước điều gì ?hãy thành tâm đừng tham lam nhé,hj2..điều ước đó sẽ đến với bạn
Điều ước sao băng
Nếu được ba điều ước, bạn sẽ ước những gì?
Nếu cho bạn một điều ước bạn sẽ ước gì ???
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp