Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
Tính chiều dài và chiều rộng hình chữ nhật có chu vi 66cm và có diện tích 270cm vuông. Giúp mình với!
Các bạn nhớ giải theo cách của tiểu học nhé, em là HS lóp 4
Thi cử 07/08/2011 Đăng bởi Chưa đặt tên
Câu trả lời
1 trong số 5
Các bạn thì giải thế này:
Chu vi = 2 dài + 2 rộng =>dài = chu vi/2 - rộng (1)
Diện tích = dài x rộng   (2)
Lấy (1) kết hợp với (2) để giải.

Các em nào giúp được em thì cố nhé! ^^
07/08/2011 Đăng bởi Phong Hoa Tuyết Nguyệt
2 trong số 5
cách như bạn Phong Hoa Tuyết Nguyệt thì phải giải PT bậc 2, mà lớp 4 chưa học

gọi chiều dài là a, chiều rộng là b.
chu vi = 66 => a+b=33
xét các cặp a+b=33
a=1,b=32; a=2,b=31,... thì thấy chỉ có a=18, b=15 đúng.
=> đáp án là 18 và 15
07/08/2011 Đăng bởi Thanh Chương
3 trong số 5
gọi chiều dài là a (cm) và chiều rộng là b (cm) ( điều kiện là : a > b )  
+/ hình chữ nhật có chu vi là 66cm : (a+b)x2 = 66 (1)
+/ hình chữ nhật có diện tích là 270 (cm²) : axb = 270 (2)

do đó từ (1) và (2) ta có hpt sau :  (a+b)x2 = 66 và axb = 270 <=> a+b = 33 và axb = 270 (**)

dể thấy hpt (**) là hệ dạng tổng tích , do đó a,b là nghiệm của pt sau :   X^2 - (a+b)X+ab = 0
<=> X^2 - 33X + 270 = 0 <=> X = 18 hoặc X = 15

SUY RA : a = 18 và b = 15 hoặc a = 15 và b = 18 ( loại vì 15 = a < b = 18 )

KẾT LUẬN : chiều dài là a = 18 (cm) và chiều rộng là b = 15 (cm)

****) GHI NHỚ :

+/ diện tích hình chữ nhật được tính bằng công thức sau :

S = chiều dài x chiều rộng

+/ chu vi hình chữ nhật được tính theo công thức sau :

C = ( chiều dài + chiều rộng ) x 2
07/08/2011 Đăng bởi tham an
4 trong số 5
cach nhu cua phog hoa tuyet nguyet de hon cach nhu thanh chuong noi va dung voi cach em lop 4:
chu vi= 2dai + 2rong >> dai= chu vi/2- rong (1)
dien tich = dai x rong >> dai= dien tich/ rong (2)
(1) +(2) >> chu vi/2 -rong = dien tich/ rong.
luoc bo rong ta co chieu dai>> chieu rong
03/12/2012 Đăng bởi Chưa đặt tên
5 trong số 5
chieu rong
29/04/2013 Đăng bởi Chưa đặt tên
Bạn cũng có thể quan tâm
hình chữ nhật khi tăng chiều rộng lên 3m thì diện tích tăng 54m.tính chiều dài chiều rộng
Giúp câu số lớp 8 với máy bạn ơi
hình chữ nhật có chu vi gấp 18 lần chiều rộng. Chiều rộng kém chiều dài 56 m. Tính diện tích hình chữ nhật
Sẵn cho mình hỏi thêm "Chiều dài nửa đoạn thẳng AB" và "Nửa chiều dài đoạn thẳng AB" có giống nhau không?
Tính diện tích hình tam giác vuông có độ dài hai cạnh góc vuông là :
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp