Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
1lít=bao nhiêu m3?(mét khối)
Khoa học và Giáo dục 19/07/2011 Đăng bởi saobangroi9x
Câu trả lời
1 trong số 3
Bằng 1/1000 m3 ( vì 1 lít = 1 dm3)
19/07/2011 Đăng bởi hoa ban điện biên
2 trong số 3
1 lít = 0,001m3 = 1dm3 =1 000 cm3
đầy đủ chứ bạn ;))
19/07/2011 Đăng bởi nh0kniken
3 trong số 3
1 lít = 1/1000m3
19/07/2011 Đăng bởi supply libra
Bạn cũng có thể quan tâm
mét = (mét)2; mét = (mét)3; (mét)2 =(mét)3
khối lượng riêng của sỏi là bao nhiêu ?
Bị cận thị thì nhìn cách bao nhiêu mét không rõ vậy?
Tính V không khí chiếm 20%)2 về thể tích cần để đốt cháy hoàn toàn 500 mét khối khí butan(C4H10)
Số đo 3 vòng của bạn là bao nhiêu?
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp