Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
Cho minh hoi dien thoai mobistar touch kem 403 xai co dep k?co bi loi j k?cho em bjet cam nhan khj xaj ak,cam on
Điện thoại di động 18/09/2012 Đăng bởi Chưa đặt tên
Bạn cũng có thể quan tâm
Khj thj trac ngjem neu chon A thj dc may djem nhj. Cam on cac bac
Taj sao khj tranh mat mot ng thj mjh cam thay rat co loj trong khj do ko faj la loj cua mjh!
mjnh rat ngaj khj gap co ay. mjnh noi that la cung co tinh cam voi co ay.
Co nen danh tang cho 1ng tat ca tjnh cam of mjh k? Neu danh tang tat ca khj ctay ntn?
khj nao thi cam? thay minh` da yeu nguoi khac
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp