Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
Câu lệnh ghép là gì ?Tại sao phải có câu lệnh ghép?
Lập trình | Cơ sở dữ liệu 31/03/2010 Đăng bởi Search User
Câu trả lời
1 trong số 1
Câu lệnh ghép là một câu lệnh hợp thành từ nhiều câu lệnh thành phần (đơn hoặc ghép) được đặt trong căp từ khoá BEGIN và END;
Câu lệnh ghép nhằm thực hiện thao tác gồm nhiều thao tác thành phần. Mỗi thao tác thành phần tương ứng với một câu lệnh đơn hoặc một câu lệnh ghép khác. (Về mặt ngôn ngữ lập trình, câu lệnh ghép là một trong các yếu tố cần thiết để xây dựng chương trình có cấu trúc)
5
5
2
Phép gán a cho tg  tg:=a;
Phép gán b cho a  a:=b;
Phép gán tg cho b  b:=tg;
If a>b then
begin
tg:=a;
a:=b;
b:=tg;
end;
Ví dụ sử dụng câu lệnh ghép:
Hoán đổi giá trị của hai biến a và b
nhờ vào biến tg (trung gian)
- Nguồn : http://blogtinhoc.violet.vn/present/showprint/entry_id/475418
23/04/2010 Đăng bởi QA.TVH
Bạn cũng có thể quan tâm
giải thích dùm câu lệnh này với
Cho hỏi về lệnh marquee trong CSS ?
Vì sao không mở được lệnh regedit?
cắt và ghép video
Tại sao đã lệnh in rồi mà cứ báo lỗi?
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp