Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
Ngạch lương, bậc lương là gì?
Pháp luật | Kế toán 11/12/2010 Đăng bởi Chưa đặt tên
Câu trả lời
1 trong số 1
-Ngạch lương, theo quy định của nhà nước là mức lương áp dụng cho từng đối tượng như: Sau Đại học, Đại học, Cao Đẳng...
-Bậc lương: Là các hệ số lương áp dụng cho mỗi đối tượng trong 1 ngạch lương.
12/12/2010 Đăng bởi Phong Hoa Tuyết Nguyệt
Bạn cũng có thể quan tâm
Ngạch lương, bậc lương là gì?
Tại sao ử THCS: Mã ngạch và thang bậc lương của người có Bằng Thạc sĩ lại giống như người có Bằng Đại học Từ xa.
có ai có cách tính bậc lương như thế nào thì giúp tôi với
tai sao tôi không được tính bậc lương từ năm đóng BHXH( Đóng BHXH năm 2003, biên chế năm 2007)
Thời han xét lên lương từ bậc 5 lên 6 và từ bậc 6 lên 7 đối với thợ cơ khí làm việc trong doanh nghiệp nhà nước.
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp