Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
Làm thế để thay đổi địa chỉ IP cho win 7 mà ko cần dùng phần mềm
Internet | Máy tính và Internet 16/11/2011 Đăng bởi VinhhqIT
Câu trả lời
1 trong số 4
xài sock
16/11/2011 Đăng bởi nh0kniken
2 trong số 4
ban vao mynetwork places
nhay chuot kep vao bieu tuong mang (Local area connection)
chon properties
chon Internet Protocol V4(TCP/IP) roi nhap dia chi cho no
ok
vay la xong
16/11/2011 Đăng bởi Chưa đặt tên
3 trong số 4
thay được địa chỉ tĩnh thui, địa chỉ động do ISP cấp phát sao đổi được
17/11/2011 Đăng bởi Dương Văn Minh
4 trong số 4
Sửa xong bạn có thể vào trang này để kiểm tra xem IP đã thay đổi chưa http://diachiip.com
30/07/2012 Đăng bởi Chưa đặt tên
Bạn cũng có thể quan tâm
thay đổi địa chỉ ip như thế nào ?
Tại sao IP của mạng nhà mình luôn đổi?
cho mình hỏi máy mình không vào được facebook cho dù mình đã đổi ip(4 2 2 3-4 2 2 4 rồi 208.67.222.222và 288.67.220.220)
win down xp
Làm thế nào để thay đổi hình đại diện?
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp