Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
Vòng đời phát triển của bướm?
Khoa học | Khoa học tự nhiên 01/04/2010 Đăng bởi Search User
Câu trả lời
1 trong số 1
Sinh sản

Bướm ngày có vòng đời sinh sản khá đặt biệt, từ ấu trùng như các con sâu đến dạng biến thái là dạng nhộng rồi cuối cùng là dạng trưởng thành có cánh.
[sửa] Giao phối

Màu sắc sặc sỡ có tầm ảnh hưởng quan trọng đến đời sống của bướm. Chúng tìm ra và bắt cặp với nhau bằng cách khoe màu. Một số loài bướm dùng hương trong việc đi tìm bạn đời - một vài miếng vảy trên cánh con đực có mùi thơm để thu hút con cái.
[sửa] Đẻ trứng

Sau khi giao phối xong, những con cái sẽ tự tìm cây mà có thể làm thực phẩm cho con cái chúng sau này. Bướm chết sau đó ít lâu trước khi đến ngày trứng nở.
[sửa] Sâu bướm

Những con sâu bướm ăn cây lá nơi nó ở và lớn lên, sau đó nó hóa thành nhộng. Trong kén, nhộng phát triển thành bướm rồi cọ lưng vào kén đến thủng để thành bướm rồi bay ra ngoài.
12/04/2010 Đăng bởi GA.thuhuong
Bạn cũng có thể quan tâm
Vì sao tây nguyên phát triển cây công nghiệp là chè ?
tại sao sâu bướm phá hoại mùa màng rất nghiêm trọng trong khi đó bướm trưởng thành không hại cây trồng?
Một câu hỏi ngơ ngơ
tại sao hoa kì là một nước nhập siêu nhưng không ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp