Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
ý nghĩa của dòng Cc, Bcc trong phần gửi thư điện tửu (email) là gì?
Internet 06/01/2011 Đăng bởi Chưa đặt tên
Câu trả lời
1 trong số 2
CC: Những người khác nhận email sẽ biết bạn gửi cho những ai.
BCC: Những người khách nhận email sẽ không biết bạn gửi những mail này cho ai.
06/01/2011 Đăng bởi Sáng
2 trong số 2
đồng thời gửi đến. sao chép đến. (như nhau cả thôi.)
06/01/2011 Đăng bởi Mr. Ngu Lâu
Bạn cũng có thể quan tâm
mail2blogger là gì vậy?
Cách lấy lại list những địa chỉ email đã gửi trong gmail
Cách gởi Email cho 1 người ?
Có ai chỉ mình cách nhận lại mật khẩu yahoo bằng email thay thế không?
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp