Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
Khi nào hạch toán vào tài khoản 1422?
Tài chính | Ngân hàng 01/04/2010 Đăng bởi Search User
Câu trả lời
1 trong số 2
Tài khoản 142 : Chi phí trả trước có các 2 chi tiết sau:
TK 1421 : Chi phí trả trước
TK 1422 : Chi phí chờ kết chuyển.

I) Hạch toán đối với Chi phí trả trước (1421)
Xuất dùng công cụ nhỏ (phân bổ nhiều lần):
Nợ TK 1421
Có TK 153
Phân bổ dần các khoản chi phí phát sinh:
Nợ TK 1421
Có TK 334, 338, 152, 111
Phân bổ dần chi phí sửa chữa lớn:
Nợ TK 1421
Có TK 2413

Mức phân bổ vào chi phí các đối tượng có liên quan:
Nợ TK 627, 641, 642
Có TK 1421
Thu hồi phế liệu:
Nợ TK 152
Có TK 1421

II) Tài khoản 1422: Chi phí chờ kết chuyển:
Kết chuyển chi phí bán hàng, chi phí quản lý phát sinh:
Nợ TK 1422
Có TK 641, 642
Phân bổ vào cuối kỳ để xác định KQKD
Nợ TK 911
Có TK 6422
08/04/2010 Đăng bởi QA.congchua
2 trong số 2
QA. nói đúng đó.
05/03/2011 Đăng bởi ThanhNam
Bạn cũng có thể quan tâm
Vốn kinh doanh của chi nhánh hạch toán thế nào ?
hạch toán kế toán
Khi nào mở tài khoản ngân hàng?
Techcombank chuyển tiền cho Vietcombank
Cách nạp tiền vào tài khoan ngân lượng ??
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp