Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
tại sao nói:"Sự phát triển của các hinh thái kinh tế-xã hội là một quá trình lịch sư tự nhiên?
Xã hội | Thi cử 01/12/2010 Đăng bởi Chưa đặt tên
Câu trả lời
1 trong số 3
VÌ:Phạm trù hình thái kinh tế - xã hội Giữa các mặt trong đời sống xã hội thống nhất biện chứng với nhau tạo thành các xã hội cụ thể tồn tại trong từng giai đoạn lịch sử nhất định. Các xã hội cụ thể đó được chủ nghĩa duy vật lịch sử khái quát thành phạm trù hình thái kinh tế - xã hội. Hình thái kinh tế - xã hội là một phạm trù của chủ nghĩa duy vật lịch sử dùng để chỉ xã hội ở từng giai đoạn lịch sử nhất định, với một kiểu quan hệ sản xuất đặc trưng cho xã hội đó, phù hợp với một trình độ nhất định của lực lượng sản xuất, và với một kiến trúc thượng tầng tương ứng được xây dựng trên những quan hệ sản xuất ấy. Hình thái kinh tế - xã hội là một hệ thống hoàn chỉnh, có cấu trúc phức tạp, trong đó có các mặt cơ bản là lực lượng sản xuất, quan hệ sản xuất và kiến trúc thượng tầng. Mỗi mặt của hình thái kinh tế - xã hội có vị trí riêng và tác động qua lại lẫn nhau, thống nhất với nhau. Lực lượng sản xuất là nền tảng vật chất - kỹ thuật của mỗi hình thái kinh tế - xã hội. Hình thái kinh tế - xã hội khác nhau có lực lượng sản xuất khác nhau. Suy đến cùng, sự phát triển của lực lượng sản xuất quyết định sự hình thành, phát triển và thay thế lẫn nhau củacác hình thái kinh tế - xã hội. Các quan hệ sản xuất tạo thành cơ sở hạ tầng của xã hội và quyết định tất cả mọi quan hệ xã hội khác1. Mỗi hình thái kinh tế - xã hội có một kiểu quan hệ sản xuất đặc trưng cho nó. Quan hệ sản xuất là tiêu chuẩn khách quan để phân biệt các chế độ xã hội. . Kiến trúc thượng tầng được hình thành và phát triển phù hợp với cơ sở hạ tầng, nhưng nó lại là công cụ để bảo vệ, duy trì và phát triển cơ sở hạ tầng đã sinh ra nó. Ngoài các mặt cơ bản đã nêu trên, các hình thái kinh tế - xã hội còn có quan hệ về gia đình, dân tộc và các quan hệ xã hội khác. Các quan hệ đó đều gắn bó chặt chẽ với quan hệ sản xuất, biến đổi cùng với sự biến đổi của quan hệ sản xuất.
THẾ LÀ XONG  THANKS CHO CÁI NHÉ
02/12/2010 Đăng bởi vandungluacho
2 trong số 3
thnk nhe hjhj
28/03/2011 Đăng bởi Chưa đặt tên
3 trong số 3
ytdyewjyd
klyhjkjifkfdkhmjdjutu8euhkkkkkkkkkkk
yhhysqweqwertyuipp[ươ]ơ][[]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ư
11/03/2012 Đăng bởi muatimchieu1010
Bạn cũng có thể quan tâm
Bố của Lý Công Uẩn là ai?
sông la tinh co chay qua thôn lương thái không!
Cho mình hỏi trung tâm tin học Huy Hoàng ở Sư Vạn Hạnh q10 dạy tốt không?
Mình đã tn cđ quản trị nhân lực, mình muốn học lt lên đại học sư phạm có được không? mình cần đăng ký ntn?
Link mediafire của phim bộ THIẾU LÂM TÔN SƯ ĐẠT MA 20 TẬP ở đâu? Giúp tôi với!
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp