Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
cơ quan chủ quản là gì?
Xã hội 10/04/2012 Đăng bởi Chưa đặt tên
Câu trả lời
1 trong số 2
Là đơn vị trong bộ máy nhà nước hoặc đoàn thể, làm những nhiệm vụ về hành chính, sự nghiệp có trách nhiệm chính trong việc quản lí!
10/04/2012 Đăng bởi Flames Phoenix
2 trong số 2
Là cơ quan chuyên môn quản lý trực tiếp đơn vị sự nghiệp, hành chính. Ví dụ Phòng GD-ĐT là cơ quan chủ quản của trường Tiểu học, THCS, Mầm non trên địa bàn huyện đó.
04/05/2012 Đăng bởi Đổi mới gd
Bạn cũng có thể quan tâm
Cái gì quan trọng nhất trên cơ thể ?
Công việc của quản lý đại lý?
Hãy chỉ ra sự khác nhau giữa cơ quan ngang bộ và cơ quan thuộc chính phủ?
Phương pháp quản lý
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp