Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
Quý trình soạn thảo văn bản của đảng cơ sở như thế nào??
Luận văn | Báo cáo 01/04/2010 Đăng bởi Search User
Câu trả lời
1 trong số 1
Quy trình xây dựng văn bản hành chính nhà nước.

Có thể gồm 06 bước chính như sau:

1. Sáng kiến và soạn thảo văn bản
- Đề xuất việc soạn thảo và ban hành văn bản
- Xác định cơ quan, đơn vị, cá nhân soạn thảo dự thảo.
- Xác định vấn đề cần soạn thảo.
Trước khi soạn thảo văn bản, trước hết cần xác định mục đích soạn thảo, nghuên cứu nhiệm vụ được giao, xác định tính chất, đặc điểm của đối tượng nhận văn bản, nắm vững chủ trương của các cấp lãnh đạo và nộ dung cần chuyển tải, lựa chọn phương thức truyền đạt thích hợp. Sau đó, phải đặt ra các tiêu chí về nội dung sao cho văn bản sắp ban hành đáp ứng được các yêu cầu đó, đồng thời đảm bào thực hiện tốt mối quan hệ giữa Đảng – Nhà nước, cơ quan cấp trên – cơ quan cấp dưới, các ngành với nhau trong quá trình hoạt động.
- Thu thập và xử lý thông tin.
Trong quá trình thu thập và xử lý thông tin cần lưu ý:
+ Xác định các loại thông tin cần thu thập trên cơ sở ý nghĩa của chúng đối với việc hình thành nội dung văn bản;
+ Đặt ra các tiêu chuẩn để thông tin được thu thập, lựa chọn và khai thác một cách hiệu quả nhất;
+ Kiểm tra thông tin, xác định và đánh gia độ tin cậy của chúng;
+ Sàn lọc thông tin lần cuối cùng, loại bỏ thông tin trùng thừa, mâu thuẫn, đối chiếu với các mục tiêu biên soạn văn bản và sơ bộ sắp xếp thông tin và các mục nội dung.
- Lựa chọn tên loại.
Thông thường các căn cứ lựa chọn là: thẩm quyền, phạm vi điều chỉnh của văn bản, mục đích soạn thảo, tính chất của vấn đề được quy định trong văn bản.
- Lập đề cương.
Đề cương là dàn ý, trong đó nội dung vấn đề được bố cục theo một kết cấu hợp lý và hoàn chỉnh. Việc lập đề cương sẽ giúp văn bản không bị thừa hay thiếu ý, đồng thời sắp xếp nội dung theo một trình tự lôgic chặt chẽ. Để có một đề cương đạt yêu cầu, cần phải thực hiện nghiêm ngặt các thao tác tìm ý, lựa chọn ý, sắp xếp ý theo những nguyên tắc nhất định.
- Viết dự thảo, trao đổi, chỉnh lý dự thảo.
Trong khi viết dự thảo, cần lưu ý luôn luôn phảu dựa vào đề cương hoặc tuân theo các yêu cầu về bố cục, văn phong, ngôn ngữ hành chính. Bản thảo viết xong phải được kiểm tra từng khâu về cả nội dung và hình thức.
Trong quá trình viết dự thảo, luôn chú ý kiểm tra sửa chữa lại bản thảo một lần hoặc nhiều lần nếu có sai sót. Trong khi viết bản thảo và kiểm tra bản thảo, người viết có thể chỉnh lại đề cương cho thật kợp lý.

2. Lấy ý kiến đóng góp dự thảo: là bước bắt buộc đối với trình tự soạn thảo và ban hành mọi văn bản. Trong việc tổ chức lấy ý kiến tham gia xây dựng dự thảo cần chú trọng đến các ý kiến của cơ quan, tổ chức, cá nhân, các nhà khoa học chuyên ngành có liên quan đến lĩnh vực điều chỉnh của văn bản. Kết quả đóng góp ý kiến tham gia xây dựng phải được tổng hợp và nghiên cứu để chỉnh lý.

3. Thẩm định dự thảo: là hoạt động xem xét, đánh giá tính hợp Hiến. hợp pháp, tính khả thi, tính thống nhất của văn bản trong hệ thống pháp luật hiện hành, do cơ quan chuyên môn thực hiện (Bộ Tư pháp, cụ pháp chế của các Bộ, Sở Tư pháp, Phòng tư pháp,…). Thẩm định không phảo là bước bắt buộc đối với văn bản hành chính mà chỉ thực hiện đối với một số loại văn bản quy phạm pháp luật. Việc thẩm định phải đúng quy định của pháp luật.

4. Thông qua
a) Các cơ quan, đơn vị soạn thảo trình hồ sơ trình duyệt dự thảo văn bản lên cấp trên (tập thể hay cá nhân) để xem xét và thông qua.
Hồ sơ trình duyệt:
+ Tờ trình hoặc phiếu trình dự thảo văn bản.
+ Bản dự thảo.
+ Văn bản thẩm định (nếu có).
+ Bản tập hợp ý kiến tham gia (nếu có).
+ Các văn bản, giấy tờ khác liên quan (nếu có).
Trường hợp không có hồ sơ thì phải trực tiếp tường trình với thủ trưởng ký.

b) Bộ phận văn phòng hay cá nhân, đơn vị được giao nhiệm vụ giúp người đứng đầu cơ quan thực hiện kiểm tra về thủ tục và thể thức, sau đó xác nhận về việc kiểm tra đó theo thủ tục luật định

c) Thông qua và ký ban hành văn bản theo đúng thẩm quyền và thủ tục luật định.
- Đối với văn bản thông qua theo chế độ tập thể và quyết định theo đa số:
+ Văn bản phải được xem xét thông qua tại cuộc họp tập thể. Các thành viên phải có đủ tư cách và thẩm quyền, đúng thành phần, được chuẩn bị đầy đủ thông tin và phải chịu ý kiến của mình trong cuộc họp.
+ Văn bản được thông qua khi đảm bảo số phiếu theo quy định của pháp luật.
- Đối với quyết định thông qua theo chế độ thủ trưởng: trên cơ sở, bàn bạc, thủ trưởng ký ban hành.

d) Trường hợp không được thông qua thì cơ quan soạn thảo phải chỉnh lý và trình lại dự thảo trong thời hạn nhất định.

5. Công bố văn bản
Văn bản không thuộc danh mục bí mật nhà nước tùy theo tính chất và nội dung phải được công bố, yết thị và đưa tin lên các phương tiện thông tin đại chúng theo luật định. Văn bản của trung ương phải được đăng công báo, yết thị đưa tin theo quy định.

6. Gửi và lưu trữ : mọi văn bản quản lý hành chính nhà nước phải được gửi và lưu trữ theo luật định. Các thủ tục trong công tác duyệt, ký ban hành, phát hành và lưu văn bản:
- Thủ tục trình ký văn bản.
- Thủ tục lý văn bản.
- Thủ tục chuyển văn bản.
- Thủ tục sao văn bản.
- Thủ tục lưu văn bản.
21/04/2010 Đăng bởi QA.congchua
Bạn cũng có thể quan tâm
Muốn đánh tiếng việt khi soạn thảo văn bản thì làm thế nào?
Cách soạn thảo văn bản có dấu bằng máy tính.chỉ mình chi tiết với nha.
muốn đánh chữ đậm khi soạn thảo văn bản thì làm ntn?
thông tin nào nên tổ chức dưới dạng bảng (trong soạn thảo văn bản)?
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp