Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
Đốt cháy hoàn toàn 10 gam khí hidro trong oxi thu được nước.
Đốt cháy hoàn toàn 10 gam khí hidro trong oxi thu được nước.a)Viết PTHH của PỨ.b)Tính thể tích khí oxi (đktc) cần dùng để đốt cháy hoàn toàn lượng khí hidro trên.c)Tính KL nước thu được sau P.ứng
Hóa học 09/04/2012 Đăng bởi ® ™Thương_Tâm_Duy™ ®
Câu trả lời
1 trong số 2
H2+1/2O2 => (to) => H2O
5   -> 2,5     ----------> 5
V= 2,5. 22,4 = ... (l)
m= 5.18 = 90 g.
09/04/2012 Đăng bởi luudinhtuan.nx
2 trong số 2
bạn chưa hiểu àh
thế này nhé.
ta có n H2=  10/2 = 5 mol
pt: H2+1/2O2 (to) => H2O
theo pt => n O2= 1/2 h H2 = 2,5 mol
=> V O2 = 2.5 . 22.4 = ...  (lit)
theo pt: n H2O= n H2 = 5 mol=> m H2O = 5. (16+2) = 90 g
09/04/2012 Đăng bởi luudinhtuan.nx
Bạn cũng có thể quan tâm
OXI+FIRE CO NO KO?tai sao?
tại sao clo lại số oxi hoá lại là +1, +3, +5, +7
Oxi co' cha'y k?
Vì sao khi càng lên cao thì tỉ lẹ khí oxi trong không khí càng giảm ?
hóa 11
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp