Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
What the fuck la gi
Ngoại ngữ 13/03/2013 Đăng bởi Chưa đặt tên
Câu trả lời
1 trong số 4
Là một câu chửi tục trong tiếng Anh. Còn nghĩa (tục) là gì thì bạn nghe ngoài đường đầy rồi đấy
13/03/2013 Đăng bởi IOS Prodigy
2 trong số 4
là quách thị phụng đó bạn ^^
13/03/2013 Đăng bởi Chưa đặt tên
3 trong số 4
nghia la "Cái quái gì"
14/03/2013 Đăng bởi hoang phi
4 trong số 4
Nó cùng nghĩa với "What the hell" theo Google Dịch có nghĩa là Cái quái gì vậy!
14/03/2013 Đăng bởi DarkOvermind
Bạn cũng có thể quan tâm
What the fuck ngĩa là gì?
What the hell.?
What is "Ca tru"?
what do you know....UT the sun
bai tap nay dien sao day: I can understand everything,...(that/ what/ which)...explained
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp