Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
Nhận xét về chủ nghĩa tư bản?
Ai có căn bản về chủ nghĩa Mác làm ơn giải giúp em câu này với nha, Thanks các bác nhiều!
Thi cử 07/11/2010 Đăng bởi Chưa đặt tên
Câu trả lời
1 trong số 6
chủ nghĩa tư bản là người đào mồ chôn chủ nghĩa cộng sản
07/11/2010 Đăng bởi Trung
2 trong số 6
nhìn nhận một cách trực quan, Chủ nghĩa Tư bản hiện đại đã khoác trên mình nó một bộ áo cánh mới và bộ áo cánh đó đã phần nào che đậy được một số khuyết tật cố hữu của Chủ nghĩa Tư bản. Tuy nhiên, Chủ nghĩa Tư bản dầu sao vẫn là Chủ nghĩa Tư bản với bản chất xã hội mang nặng sự phi lý, là chế độ đầy rẫy bất công phi lý, mâu thuẫn. Và một điều nữa cần được khẳng định là chính những thay đổi hiện nay trong lòng Chủ nghĩa Tư bản cùng những thành công nhất thời trong việc tự điều chỉnh lại tạo những nhân tố và tiền đề mới cho một xã hội tương lai- xã hội phủ nhận Chủ nghĩa Tư bản. Quy luật phát triển xã hội chắc chắn là như vậy./
07/11/2010 Đăng bởi VN_Quehuongtoi
3 trong số 6
* Hình thức kinh tế thị trường tự do không bị nhà nước can thiệp của nền kinh tế tư bản chủ nghĩa là bộ điều tiết kinh tế tổng hợp vạn năng cho kinh tế thế giới và cùng với các kinh nghiệm phòng tránh khủng hoảng mà kinh tế tư bản chủ nghĩa thu nhận được nó sẽ mang một sức sống mới cho tương lai kinh tế nhân loại. Đây là luận điểm của một số nhà kinh tế học hàng đầu của châu Âu và Mỹ ngày nay đứng đầu là Alan Greenspan là đại điện cổ vũ cho một nền kinh tế thị trường tự do toàn phần không bị nhà nước can thiệp.
   * Trong quá trình tự tổ chức và cạnh tranh vì lợi nhuận của các doanh nghiệp tư bản, xã hội sẽ được lợi hơn và xã hội sẽ tiến nhanh về phía trước hơn là hình thái đặt mục tiêu trực tiếp thoả mãn các quyền lợi của xã hội lên trên quyền lợi của các doanh nghiệp tư bản tư nhân. Đây là luận điểm mà đại diện là Adam Smith ông tổ của kinh tế học tư bản chủ nghĩa và đã phần nào được chứng thực bằng thực tế tranh đua của hai nền kinh tế cộng sản – tư bản trong thế kỷ 20.
   * Chủ nghĩa tư bản là tương lai của nhân loại vì nó phát triển tính năng động của nền kinh tế nói riêng và xã hội nói chung.
   * Chủ nghĩa tư bản sẽ mất dần tính ích kỷ và dần sẽ biến đổi thành chủ nghĩa tư bản nhà nước với sở hữu dần tập trung vào tay nhà nước hoặc chủ nghĩa tư bản toàn dân với hình thức các công ty cổ phần. Đây là phái lý luận ủng hộ sự can thiệp của nhà nước vào kinh tế tư bản chủ nghĩa mà đại diện là John Maynard Keynes và cũng là lý luận của chủ nghĩa cộng sản châu Âu.
   * Xã hội công dân của chủ nghĩa tư bản có khả năng điều tiết các bất bình đẳng để hướng đến một xã hội ngày càng công bằng hơn mà vẫn giữ được tính năng động tư bản chủ nghĩa (chủ nghĩa cộng sản châu Âu)
07/11/2010 Đăng bởi Phiêm Bàng
4 trong số 6
chủ nghĩa tư bản đặc trưng là bao giờ cũng ích kỉ về tư liệu sản xuất.Vì không ích kỉ không phải là chủ nghiã tư bản.
Chủ nghĩa tư bản do asmit đề cập chỉ là chủ nghĩa tư bản nguyên thủy tồn tại ở giai đoạn ban đầu.Còn thế giới ngày nay tiến dần đến chủ nghĩa tư bản độc quyền do mác và lenin đề cập đến
01/03/2011 Đăng bởi Chưa đặt tên
5 trong số 6
"Mình không chuyên về chủ nghĩa Mác-Lênin nhưng cũng xin được góp chút ý kiến" Đằng sau những tòa nhà cao chọc trời của chủ nghĩa tư bản là những màu áo xanh của người công nhân đã sờn rách"
08/10/2011 Đăng bởi Chưa đặt tên
6 trong số 6
Mác xây dựng chủ nghĩa cộng sản chứ không phải chủ nghĩa tư bản bạn à. Thực tế cho thấy, nước nào giàu có, nhân dân tự do, hạnh phúc thì là CNTB, nơi đâu nghèo khó, bóc lột, to mồm tuyên truyền thì theo CNCS
30/04/2012 Đăng bởi Chưa đặt tên
Bạn cũng có thể quan tâm
chứng ming rằng tư bản chủ nghĩa không phải là tương lai của xh loài người
Tại sao chủ nghĩa vô sản lại khả thi hơn chủ nghĩa tư bản
nhà nước xã hội chủ nghĩa co những điểm nào giống nhà nước tư bản chủ nghĩa
vì sao việt nam lại bỏ qua chủ nghĩa tư bản tiêns lên chủ nghĩa xã hội
Tại sao sân suất tư bản chủ nghĩa lại bắt đầu từ hàng hóa?
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp