Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
Professional là gì vậy?
Giải trí & Sở thích 17/02/2011 Đăng bởi Chưa đặt tên
Câu trả lời
1 trong số 2
(adj) một cách chuyên nghiệp
(n.) nghề chuyên môn
17/02/2011 Đăng bởi Mayflower
2 trong số 2
chuyên nghiệp
17/02/2011 Đăng bởi lyking
Bạn cũng có thể quan tâm
Công ty Microsoft đã cập nhật chương trình cài đặt Microsoft Office 2010 bản full chưa?
Cài Office 2007 như thế nào vậy các bạn??
Cài phần mềm?
Win 7 professional của tôi phải khởi động 2 lần
Windows 7 professional với win 7 utimate cái nào hơn?
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp