Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
Giải thích sự tiến hóa của hình thức sinh sản hữu tính,cho ví dụ
Xã hội | Khoa học và Giáo dục | Thi cử 29/05/2012 Đăng bởi ăn mày
Câu trả lời
1 trong số 1
-Sinh sản hữu tính là hình thức sinh sản có sự kết hợp giữa tế bào sinh dục đực và tế bào sinh dục cái tạo thành hợp tử.
-Sinh sản hữu tính trên cá thể đơn tính( cá, chim, thỏ,...)
-Quá trình thụ tinh ngoài cơ thể mẹ là thụ tinh trong và ngoài cơ thể mẹ là thụ tinh ngoài
29/05/2012 Đăng bởi Hoàng Gia Kiệt
Bạn cũng có thể quan tâm
theo quan diem cá nhân , ý thức có quyết định vật chất hay không ? cho ví dụ để chứng minh , giải thích
phân tích ví dụ để làm rõ quan điểm của A.Comte: khi tiến hành quan sát phải tuân theo quy luật của hiện tượng
Một vài ví dụ về tư duy ngược?
Thế nào là phổ biến ? cho ví dụ?
thế nào là học thuyết ? xin bạn cho ví dụ cụ thể?
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp