Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
PC,IDM là gì
Internet | Máy tính và Internet 21/08/2011 Đăng bởi út.k xinh n mà hay cười.hihii
Câu trả lời
1 trong số 3
PC : là chỉ máy tính
IDM : Internet download mannager : phần mềm download
21/08/2011 Đăng bởi Phạm Văn Hải
2 trong số 3
Là các từ nguyên âm ghép với nhau :))
21/08/2011 Đăng bởi Đại Ngu
3 trong số 3
Personal Computer: máy tính cá nhân
IDM : Internet download mannager : phần mềm hỗ trợ download
21/08/2011 Đăng bởi tentoilarg
Bạn cũng có thể quan tâm
Cho em xin link download IDM đã crack rồi. tks!
Idm 5.17 với 5.18 beta cái nào xài được tốt?
tôi muốn hỏi cách cài đặt IDM dể có chương trình dowload
Khi download một cái gì đó về máy...
IDM không download video được quá 1.98MB
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp