Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
tim chu so tan cung cua : 53^43
Trung học 06/01/2011 Đăng bởi Chưa đặt tên
Câu trả lời
1 trong số 7
53^43= 53^5. 53^5. 53^5. 53^5.53^5. 53^5. 53^5. 53^5.53^3
       = xxx3. xxx3. xxx3.xxx3.xxx3.xxx3.xxx3.xxx3.xxx7
Số tận cùng là 7. Ok!
06/01/2011 Đăng bởi Phong Hoa Tuyết Nguyệt
2 trong số 7
53^43 = (53^44)/53 = ((53^4)^11)/53
53^4 có số tận cùng bằng 1 --> (53^4)^11 có số tận cùng bằng 1 -->  53^43 có số tận cùng bằng 7.
06/01/2011 Đăng bởi Hoàng Anh
3 trong số 7
HỌc lâu rùi. Đồng dư thức là gì không nhớ nổi^^
17/01/2011 Đăng bởi Phong Hoa Tuyết Nguyệt
4 trong số 7
3
17/04/2011 Đăng bởi VN-hayqua
5 trong số 7
Ta thấy:

53^1 =             53
53^2 =         2.809
53^3 =      148.877
53^4 =   7.890.481
53^5 = 418.195.493

ta thấy 53^43 = 53 * 53^40 * 53^2

nên sẽ có số tận cùng là 7
28/07/2011 Đăng bởi Winston Smith
6 trong số 7
7
23/05/2012 Đăng bởi vãi chưởng nhiều người giỏi thế
7 trong số 7
so tận cùng là 7
23/05/2012 Đăng bởi vãi chưởng nhiều người giỏi thế
Bạn cũng có thể quan tâm
Nho anh giai giup em:Tim 1so co2 chu so, neu viet them vao ben trai va ben phai so do moi ben 1 chu so 5 ta duoc so moi
Tim 2 so tu nhien co hai chu so.
tim mot so co 3 chu so biet rang so do chia cho tong cac chu so thi duoc 13
tim mot so co 3chu so bietso do chia cho tong cac chu so ta duoc 13
cho b=3^1001*7^1002*13^1003.tim chu so hang don vi
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp