Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
Việt Nam gia nhập tổ chức asean trong khu vực khi nào?
Thông tin | Văn hóa 01/04/2010 Đăng bởi Search User
Câu trả lời
1 trong số 2
Các quốc gia gia nhập sau:
Vương quốc Brunei (ngày 8 tháng 1 năm 1984)
Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (ngày 28 tháng 7 năm 1995)
Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào (ngày 23 tháng 7 năm 1997)
Liên bang Myanma (ngày 23 tháng 7 năm 1997)
Vương quốc Campuchia (ngày 30 tháng 4 năm 1999)
16/04/2010 Đăng bởi GA.minhphuong
2 trong số 2
28/7/1995
17/09/2011 Đăng bởi Contraithangio
Bạn cũng có thể quan tâm
vai trò của asean trong viec giải quyết tranh chấp khu vực
ASEAN là gì?
các hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp
Tổ chức vui chơi và ăn uống số lượng trên 50 người, khu vực nội thành có địa điểm nào tổ chức được.
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp