Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
vi du ve vat chat?
Gia đình | Internet 05/11/2010 Đăng bởi Chưa đặt tên
Câu trả lời
1 trong số 2
cái bạn sử dụng để viết câu hỏi (điện thoại, máy tính...) có thể là một ví dụ về vật chất.

Vật chất - là phạm trù cơ bản rộng nhất để chỉ tất cả những gì tồn tại. Vật chất không tự nhiên sinh ra, không tự nhiên mất đi, tồn tại vĩnh viễn, vô cùng, vô tận. Vật chất tồn tại ở vô số các dạng khác nhau, tuy nhiên, có hai dạng cơ bản đó là thực thể vật lý và thực thể ý thức. Thực thể vật lý là dạng tồn tại của vật chất có cấu trúc, còn những gì tồn tại không có cấu trúc gọi là thực thể ý thức hay nói ngắn gọn là ý thức. Thực thể vật lý có thể tồn tại khách quan hoặc tồn tại chủ quan. Thực thể vật lý khách quan là dạng vật chất tồn tại không bị ảnh hưởng bởi ý thức, có thể gọi là tồn tại khách quan. Ví dụ như nguyên tử, phân tử của các hợp chất thiên nhiên, các vật thể của Tự nhiên... Thực thể vật lý chủ quan là dạng vật chất tồn tại phụ thuộc vào ý thức, có thể gọi là tồn tại chủ quan. Ví dụ như các hợp chất, các công trình nhân tạo; các thiết bị, máy móc do con người sáng chế ra... như tivi, tủ lạnh, ô tô v.v.. là những thứ mà nếu không có con người thì chẳng bao giờ chúng có thể tồn tại trong Vũ trụ này. Như vậy, không phải mọi hiện tượng và sự vật đều tồn tại khách quan, độc lập với ý thức của con người, trái lại, sự có mặt của ý thức con người cũng giống như với sự có mặt của bất kỳ một thực thể vật lý nào khác sẽ có sự ảnh hưởng qua lại lẫn nhau một cách biện chứng. Trong các thí nghiệm đối với các hạt cơ bản, khi thao tác “quan sát” của con người có thể so sánh được với tác dụng của chính các sự vật và hiện tượng cần nghiên cứu thì sự ảnh hưởng của chủ quan là rất rõ rệt, đôi khi có thể làm thay đổi hẳn bản chất của sự vật và hiện tượng cần nghiên cứu.
05/11/2010 Đăng bởi Mr Hiếu
2 trong số 2
Vay ma cung hoi, cai gi co vat hay co chat thi goi la vat chat.
05/11/2010 Đăng bởi ngu ngo khu kho
Bạn cũng có thể quan tâm
vi sao vat chat ton tai bang phuong thuc van dong?
hay neu vi du ve dot biet gen o thuc vat?
cho toi xin may ban ve hinh chieu vat the cua ve ky thuat 1 dai hoc xay dung
tai sao noi nhung kha nang tinh than cua con nguoi duoc vat chat hoa trong qua trinh san xuat
toi nam nay 15 tuoi , duong vat toi dai 12cm,ngang 3cm da du chuan chua?
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp