Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
Các dung dịch acid, bazơ và muối dẫn điện được là do nguyên nhân gì
Khoa học và Giáo dục 11/08/2012 Đăng bởi ảo giác đắng cay
Câu trả lời
1 trong số 3
Do khi hoa tan cac chat do vao nuoc thi cac chat do dien li ra ion.
11/08/2012 Đăng bởi Chàng trai mãi Cô Đơn
2 trong số 3
do các dd này hòa tan trương nước phân li ra các ion âm và dương nên dẫn điện đc.
11/08/2012 Đăng bởi Lan Vi
3 trong số 3
Do trong dung dịch của chúng có các tiểu phân mang điện tích chuyển động tự do được gọi là các ion.
Các axit, bazo, muối khi tan trong nước phân li thành các ion làm cho dung dịch của chúng dẫn điện.
11/08/2012 Đăng bởi ONluvPN
Bạn cũng có thể quan tâm
URAT là gì?
Muối amoniaxit và dung dịch kiềm ?
Tại sao Acid trong dạ dày chúng ta lại không phá hủy dạ dày ta nhỉ?
Hóa! Về acid floantimonic.
ăn cái gì tốt cho dạ dày ?
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp