Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
Vì sao công xã paris được gọi là nhà nước kiểu mới??
Thông tin | Văn hóa 01/04/2010 Đăng bởi Search User
Câu trả lời
1 trong số 2
1. Nó hoàn toàn là thành quả của nhân dân lao động. Nó được dựng nên qua cuộc đấu tranh bền bỉ của giai cấp công nhân chống lại giai cấp tư sản phản động và quân đội Phổ, dưới sự lãnh đạo của giai cấp vô sản, một cuộc cách mạng chưa có tiền lệ trong lịch sử.

2. Nó đáu tranh không ngừng cho quyền lợi của số đông quần chúng và nhân dân lao động Pháp, thông qua hàng loạt chính sách tiến bộ) (trong Sgk có ghi rõ), giải quyết được một phần mâu thuẫn vốn có tồn tại trong lòng nhà nưóc tư bản chủ nghĩa

3.Bộ máy chính quyền khác với bộ máy chính quyền của giai cấp tư sản. Lần đầu tiên có các uỷ ban nhân dân (tiền thân của các soviet trong cách mạng nga sau này), các tổ chức của đông đảo quần chúng. Bọn quý tộc và tư sản phản cách mạng nhanh chóng bị tước bỏ toàn bộ quyền lơi. Lợi ích hoàn toàn thuộc về tay giai cấp lao động (công nhân và nông dân)

4. Nó là nhà nước đầu tiên đại diện cho giai cấp công nhân, giai cấp vô sản, nhà nước duy nhất lấy chuyên chính vô sản làm định hướng chính trị. Giữa vòng vây của giai cấp tư sản và các cuộc cách mạng tư sản đang lan rộng, nó là một cuộc đấu tranh và một thắng lợi vô tiền khoán hậu của nhân dân lao động, mà Karl Marx đã gọi là cuộc đấu tranh của "những con người dám tấn công lên trời".
Công xã Paris là một thành quả tất yếu của phong trào cách mạng lan rộng , không phải là một cao trào đấu tranh tự phát như các cuộc đấu tranh của công nhân Anh, đưc...thời trước. Nó đã có sách lược, có định hướng chính trị, dịnh hướng phát triển & tổ chức...được đúc kết từ những phấn đấu không ngừng nghỉ của những người cộng sản trong quốc tế thứ nhất; là cuộc đấu tranh mang tính chất thử nghiệm của lý tưởng cách mạng vô sản và nhà nước vô sản. Về bản chất, nó khác hoàn toàn vơí tất cả các cuộc cách mạng diễn ra trước đó.
06/04/2010 Đăng bởi QA.quangvinh
2 trong số 2
vì công xã Pa-ri lần đầu tiên có giai cấp vô sản đứng đầu, không có sự áp bức bốc lột của bọn tư sản hay bọn thống trị
02/10/2011 Đăng bởi Chưa đặt tên
Bạn cũng có thể quan tâm
Có phải hãng Disney đã xuyên tạc nội dung phần kết của truyện thằng gù nhà thờ Đức Bà Paris
nhà ở xã hội là như thế nào? và như thế nào được gọi là nhà ở thương mại??
Tỉnh Minh Hải ở đâu?
Thì các môn văn hóa ở huyện cái bè khi nào?
Theo Bạn Sẽ Có Một Mô Hình Xã Hội Mới Ra Đời Tiến Bộ Hơn XHCN Và TBCN Không?
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp