Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
chế độ thai sản cho người sảy thai
em mang thai được 20 tuần thì phải sinh non vì thai đôi, một thai bị vỡ ối dẫn đến phải bỏ cả hai thai, em có được hưởng chế độ thai sản như trường hợp sinh con và con chết không? (em được tiêm thuốc để sinh thường)
Y tế & Sức khỏe | Bảo hiểm 22/02/2012 Đăng bởi Chưa đặt tên
Câu trả lời
1 trong số 3
Khi sẩy thai, nạo, hút thai hoặc thai chết lưu thì lao động nữ được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản mười ngày nếu thai dưới một tháng; hai mươi ngày nếu thai từ một tháng đến dưới ba tháng; bốn mươi ngày nếu thai từ ba tháng đến dưới sáu tháng; năm mươi ngày nếu thai từ sáu tháng trở lên. Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản tính cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần.


vào đây nghiên cứu kỹ hơn bạn nhé.
22/02/2012 Đăng bởi vansonfa
2 trong số 3
Khi sẩy thai, nạo, hút thai hoặc thai chết lưu thì ban được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản mười ngày nếu thai dưới một tháng; hai mươi ngày nếu thai từ một tháng đến dưới ba tháng; bốn mươi ngày nếu thai từ ba tháng đến dưới sáu tháng; năm mươi ngày nếu thai từ sáu tháng trở lên. Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản quy định tính cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần=>thai của bạn 20 tuàn, bạn được nghỉ 40 ngày
    sau thời gian hưởng chế độ thai sản mà sức khoẻ còn yếu thì được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ từ năm ngày đến mười ngày trong một năm (trường hợp của bạn dc nghỉ thêm 05 ngày nữa) .
     Mức hưởng một ngày bằng 25% mức lương tối thiểu chung nếu nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ tại gia đình; bằng 40% mức lương tối thiểu chung nếu nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ tại cơ sở tập trung, mức hưởng này tính cả tiền đi lại, tiền ăn và ở.
     trường hợp sinh con và con chết giải quyết chế độ thai sản khác trường hợp của bạn.
!!!
05/03/2012 Đăng bởi blusky
3 trong số 3
Khi sẩy thai, nạo, hút thai hoặc thai chết lưu thì ban được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản mười ngày nếu thai dưới một tháng; hai mươi ngày nếu thai từ một tháng đến dưới ba tháng; bốn mươi ngày nếu thai từ ba tháng đến dưới sáu tháng; năm mươi ngày nếu thai từ sáu tháng trở lên. Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản quy định tính cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần=>thai của bạn 20 tuàn, bạn được nghỉ 40 ngày
    sau thời gian hưởng chế độ thai sản mà sức khoẻ còn yếu thì được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ từ năm ngày đến mười ngày trong một năm (trường hợp của bạn dc nghỉ thêm 05 ngày nữa) .
     Mức hưởng một ngày bằng 25% mức lương tối thiểu chung nếu nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ tại gia đình; bằng 40% mức lương tối thiểu chung nếu nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ tại cơ sở tập trung, mức hưởng này tính cả tiền đi lại, tiền ăn và ở.
     trường hợp sinh con và con chết giải quyết chế độ thai sản khác trường hợp của bạn.
!!!
05/03/2012 Đăng bởi blusky
Bạn cũng có thể quan tâm
chế độ trợ cấp thai sản?
đã có 1 con, sinh lần 2 là thai 3 thì chế độ trợ cấp như thế nào?
chế độ thai sản năm 2011 cho người lao động đã nghỉ việc
mình dùng que thử thai quickstick .....
Khi có thai nữa tháng mà không muốn giữ thì làm thế nào?
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp