Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
Khi nào tiền trở thành tư bản?
Pháp luật | Tài chính 01/04/2010 Đăng bởi Search User
Câu trả lời
1 trong số 1
1. Công thức chung tư bản chủ nghĩa

Tiền là sản vật cuối cùng của lưu thông hàng hóa, đồng thời là hình thái xuất hiện đầu tiên của tư bản.

- Tiền trong lưu thông hàng hóa gản đơn vận động theo công thức: H - T - H.

- Tiền trong nền sản xuất tư bản chủ nghĩa vận động theo công thức: T - H - T'

a. So sánh hai công thức

Hai công thức trên biểu hiện của nền sản xuất hàng hóa ở hai mức độ khác nhau. Những trong hai công thức này có những điểm giống nhau và khác nhau:

- Điểm giống nhau:

+ Giữa hai công thức lưu thông nói trên đều cấu tạo bởi hai yếu tố hàng(H) và tiền (T)

+ Đều chứa đựng hai hành vi đối lập nhau là mua và bán

+ Đều biểu hiện quan hệ kinh tế giữa người mua và người bán.

- Điểm khác nhau giữa hai công thức đó là :

+ Lưu thông hàng hóa giản đơn ( H- T - H): bắt đầu bằng hành vi bán (H- T)và kết thúc bằng hàng vi mua(T - H). Điểm bắt đầu và điểm kết thúc đều là hàng hóa, tiền chỉ đóng vai trò trung gian, mục đích là giá trị sử dụng.

Nhưng ngược lại trong lưu thông tư bản chủ nghĩa thì:

+ Bắt đầu bằng hành vi mua (T - H) và kết thúc bằng hành vi bán (H - T')

+ Tiền vừa là điểm xuất phát vừa là điểm kết thúc, còn hàng hóa đóng vai trò trung gian... mục đích của lưu thông tư bản là giá trị và giá trị lớn hơn.

- Tư bản vận động theo công thức: T - H - T'. Trong đó: T' = T + \Delta t ( \Delta t là số tiền trội hơn so với số tiền ban đầu được gọi là giá trị thặng dư - ký hiệu là m ). T ban đầu ứng ra với mục đích thu được giá trị thặng dư trở thành tư bản.

Công thức: T - H - T' với T' = T + m

- T - H - T' được gọi là công thức chung của tư bản vì mọi tư bản đều vận động như vậy nhằm mục đích mang lại giá trị thặng dư.

Như vậy, tư bản là tiền tự lớn lên hay giá trị sinh ra giá trị
thặng dư
07/04/2010 Đăng bởi QA.thuthao
Bạn cũng có thể quan tâm
Khi nào thì tiền tệ mang hình thái là tư bản??
bản chất của chủ nghĩa tư bản
Du học Nhật bản nên chọn trường nào và trung tâm tư vấn nào?
Thế nào là tuần hoàn chu chuyển của tư bản?
năm 2020 nước Việt Nam cơ bản trở thành nước công nghiệp
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp