Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
Tại sao khi tôi gửi thư email vẫn báo là thư bạn đã được gửi đi mà nơi nhận lại không nhận được?
Điện thoại di động | Internet 09/01/2011 Đăng bởi Chưa đặt tên
Câu trả lời
1 trong số 2
Bạn đã gửi sai địa chỉ!
09/01/2011 Đăng bởi Hoàng Anh
2 trong số 2
1. Nếu sai địa chỉ thì sau một khoảng thời gian nhất định. Server mail sẽ báo cáo cho bạn biết.
2. Mail quá tải. Bạn dùng dịch vụ mail gì?
3. Số lượng email bạn gởi? Nếu quá nhiều trong 1 ngày thì coi chừng bị ban đấy.
thử gởi email lại cho một người bạn để kiểm tra thử đi.
09/01/2011 Đăng bởi Sài gòn bus.net
Bạn cũng có thể quan tâm
gửi thư đi mà mail khác không nhận được và mail của mình cũng không nhận được thư đến
nếu gửi thư kiện qua thư điện tử có được chấp nhận hay không
hỏi gửi email
mình muốnđưa địa chỉ web vào trong email khi gởi thư cho người khác thì người ta nhận được địa chỉ web
Khi nào thì cc, khi nào bcc?
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp