Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
phân biệt cho mình cách dùng hai trạng từ hard và hardly
Ngoại ngữ 27/04/2012 Đăng bởi Chưa đặt tên
Câu trả lời
1 trong số 2
bạn ơi, hard vừa là adj vừa là adv  nghĩa là nặng, khó...
còn hardly mang nghĩa là hầu như không, không hề liên quan đến từ hard nha
27/04/2012 Đăng bởi don picass
2 trong số 2
Hard vừa là adj vừa là adv có nghĩa là KHÓ KHĂN, CHĂM CHỈ ,...
Hardly (adv) : hầu như không , hiếm khi
28/04/2012 Đăng bởi SunShine...
Bạn cũng có thể quan tâm
Phân biệt sự giống nhau giữa nguyên phân và giảm phân?
phân biệt giữa nam châm và thép *không được sử dụng cái gì làm chất nhận biết.
làm sao để phân biệt phi kim và kim loai
Giúp mình bài số 9 này với
phân tích diễn biến tâm trạng nhân vật mị
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp