Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
Phụ cấp thâm niên cho giáo viên được tính như thế nào??
Pháp luật | Xã hội 01/04/2010 Đăng bởi Search User
Câu trả lời
1 trong số 3
Điều 81 của Luật GD 2005 quy định: “Nhà giáo được hưởng tiền lương, phụ cấp ưu đãi theo nghề và các phụ cấp khác theo quy định của Chính phủ.” Thực hiện quy định đó, những năm qua, CP đã ban hành chế độ “phụ cấp đứng lớp” cho giáo viên trực tiếp dạy học.
  Bạn tham khảo thêm http://tintuconline.vietnamnet.vn/vn/giaoduc/225876/index.html
11/04/2010 Đăng bởi QA.ngocthe
2 trong số 3
5% của mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có); từ các năm sau trở đi, phụ cấp thâm niên mỗi năm được tính thêm 1%.
12/10/2011 Đăng bởi Chưa đặt tên
3 trong số 3
http://www.thcshaicang.org/index.php/tin-tc/40-tin-tuc/146-ngh-nh-v-ph-cp-tham-nien-cho-giao-vien
Cách tính mức tiền phụ cấp thâm niên hàng tháng:
Mức tiền phụ cấp thâm niên = (Hệ số lương theo ngạch, bậc hiện hưởng cộng hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có)) x Mức lương tối thiểu chung do nhà nước quy định theo từng thời kỳ) x (mức phần trăm phụ cấp thâm niên).
http://gdtd.vn/channel/3222/201108/Nha-giao-duoc-truy-linh-tien-phu-cap-tham-nien-tu-1/5/2011-1952095/
22/02/2012 Đăng bởi Chưa đặt tên
Bạn cũng có thể quan tâm
Thực hiện phụ cấp thâm niên cho giáo viên như thế nào?
khi nao phụ cấp thâm niên giáo viên mới thực hiện
Khi nào giáo viên được hưởng phụ cấp thâm niên
phụ cấp thâm niên
Hiện nay giáo viên có được hưởng phụ cấp thâm niên không? Nếu có thì bắt đầu được hưởng từ ngày nào?
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp