Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
mười lăm triệu không trăm bốn mươi tám ngàn đồng chẵn ?
Bác nào dịch dùm em câu này sang tiếng Anh "mười lăm triệu không trăm bốn mươi tám ngàn đồng chẵn
" Cám ơn các bác nhìu
Đời sống | Xã hội | Khoa học và Giáo dục | Thi cử 16/12/2011 Đăng bởi Chưa đặt tên
Câu trả lời
1 trong số 3
fifteen million and fourty eight thousands dong
16/12/2011 Đăng bởi Thithi
2 trong số 3
Fifteen million and forty eight thousand dong only
16/12/2011 Đăng bởi NgocLapis Nguyen
3 trong số 3
viết như bạn Ngọc Nguyên là đúng oài đó bạn ^^
16/12/2011 Đăng bởi tentoilarg
Bạn cũng có thể quan tâm
khi chia tay nhau...
Bố tôi đóng bảo hiểm từ năm 1979. bố tôi mất, vậy tiền tử tuất một lần của bố tôi được bao nhiêu?
số trăm của số 1864
Căn cứ vào đâu để chia một ngày thành sáu ngàn bốn trăm tỷ, chín vạn, chín ngàn, chín trăm tám mươi sát na
hoom nay ngay bao nhieu
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp