Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
Về định luật III Niu-tơn
Định luật 3 Niu-tơn:
"Trong mọi trường hợp, khi vật A tác dụng vào vât B một lực thì vật B cũng tác dụng lại vật A một lực. Hai lực này nằm trên cùng một đường thẳng, có dùng độ lớn nhưng ngược chiều"

Theo định luật 3 Niu-tơn, thì tại sao kéo co lại có đội thắng đội thua nhỉ? bạn nào giải đáp được không ?
Khoa học và Giáo dục 22/10/2011 Đăng bởi Chưa đặt tên
Câu trả lời
1 trong số 4
ủa cái này đâu có phải xài định luật III niu tơn để giải thik
22/10/2011 Đăng bởi nh0kniken
2 trong số 4
Bạn áp dụng sai rồi, định luật 3 Niu-tơn dùng để chỉ cái khác cơ, ví dụ như mình bắn bi, viên bi này chạm vào một viên bi khác đang đứng yên thì viên bi bắn sẽ tác dụng lên viên bi đứng yên một lực, viên bi đứng yên cũng tác dụng lên viên bi bắn một lực bằn viên bi kia làm giảm tốc độ.
Còn câu hỏi của bạn trông khi kéo có thì vì khi kéo co thì đội nào có lực kéo mạnh hơn sẽ thắng, yếu hơn thì thua.
22/10/2011 Đăng bởi thuhg104
3 trong số 4
"Trong mọi trường hợp, khi vật A tác dụng vào vât B một lực thì vật B cũng tác dụng lại vật A một lực. Hai lực này nằm trên cùng một đường thẳng, có cùng độ lớn nhưng ngược chiều" Và hai lực này gọi là 2 lực trực đối.

Điều bạn phải chú ý đến là người ta nói rất rõ là :"có cùng độ lớn" , hai đội kéo co thì đến lúc nào đó 2 lực này "không cùng độ lớn" thì phải có thắng thua chứ bạn ?
22/10/2011 Đăng bởi Minh Triết
4 trong số 4
áp dụng DL III N đấy
do lực ma sát của đội nào lớn hơn thì thắng
có nghĩa là đội nào trụ dc chắc hơn đội đó se~ win :D 100%
30/11/2012 Đăng bởi Chưa đặt tên
Bạn cũng có thể quan tâm
Nếu ?
Năng lực pháp luật của pháp nhân chấm dứt khi nào ?
Tại sao mình học CĐ mà phải đi NVQS. Luật nào quy định điều này?
Định luật Bảo toàn Động lượng!!!
van ban quy pham phap luat the nao
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp