Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
Phân tích nghĩa sự việc và nghĩa tình thái trong sự việc sau:(Chí Phèo)!?

Phân tích nghĩa sự việc và nghĩa tình thái trong sự việc sau:" Hắn vừa đi vừa chửi. Bao giờ cũng thế, cứ rượu xong là hắn chửi[............] cả làng Vũ Đại cũng không ai biết...( đoạn đầu trong tác phẩm Chí Phèo Ngữ Văn 11 tập 1 trang 146). Ai làm giúp mình với..!
Thi cử 31/03/2012 Đăng bởi Chưa đặt tên
Bạn cũng có thể quan tâm
Vì sao hồ chí minh lại chọn cho cách mạng việt nam đi theo hướng chủ nghĩa xa hội ?
Ý nghĩa của con cừu????
PHÂN TÍCH TÍNH TẤT YÊU CỦA SỰ RA ĐỜI CỦA CHỦ NGHĨA MARX- LÊNIN
Liệu có chủ nghĩa nào trong tương lai thay thế chủ nghĩa xã hội ko??
Thế nào là quá độ lên xã hội chủ nghĩa?
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp