Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
làm sao để định dạng khoảng cách giữa các dòng trong văn bản?
Internet 04/01/2011 Đăng bởi Leo Thanh Hung
Câu trả lời
1 trong số 4
Khoảng cách giữa các dòng: Format-->Paragraphs-->Indents and Spacing. Chọn giá trị ở ô Line spacing.
Khoảng cách giữa các đoạn: Format-->Paragraphs-->Indents and Spacing. Điền giá trị vào ô Before và After ở mục Spacing. Nhớ là không chọn ở ô Don't add space between  paragraphs of the same style
04/01/2011 Đăng bởi Hoàng Anh
2 trong số 4
Bạn bôi đen văn bản, nhấp chuột phải chọn Paragraph chọn trong ô Line Spacing: Single, 1.5 line, Double... Multiple. Tuỳ bạn chọn.
04/01/2011 Đăng bởi Phong Hoa Tuyết Nguyệt
3 trong số 4
Nếu dùng office 2007 thì ngay trong Home có ô paragraph./ chọn line spacing (biểu tượng nhiều dòng kẻ và có hai mũi tên ngược nhau lên và xuống ấy) bấm vào cái tam giác nhỏ cạnh đó nó hiện trình đơn có các giá trị định trước 1:00 ; 1.5; 2:0 v.v.v Nếu muốn có một khảng cách như ý thì bạn vào tiếp dòng chữ : Line spacing options. Hộp thoại option sẽ hiện ra bạn điền giá trị định dãn dòng vào ô: AT ngay cạnh trái của Line spacing phải chọn multiple (giá trị mặc định của word 2007 là 1.15; bạn có thể thay đổi tăng hay giảm bằng số gõ vào đó. rồi ok là xong mà.
04/01/2011 Đăng bởi Mr. Ngu Lâu
4 trong số 4
bạn nhấn shift + enter để xuống dòng
04/05/2013 Đăng bởi Chưa đặt tên
Bạn cũng có thể quan tâm
Làm thế nào để điều chỉnh khoảng cách giữa các dòng trong văn bản ?
lỗi đánh văn bản trong word
anh văn
Cần phần mềm chuyển đổi giữa các định dạng video như DAT qua flv ??????
đung lượng file ảnh và file pdf cái nào nặng hơn?
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp