Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
giúp dùm ioe lớp 8 vòng 17 bài thi thứ 4(bài nghe)
1/ the ******* is taller than the zebra.
2/you ****** forget what i have told you
3/ he was a little ***** of himself.
4/ some students in the ***** areas quit studying after hinishing secondary school.
5/ will you post this ****** for me, please?
6/ the enviroment we are ********** is the air, water, land, animal and plants around us.
Ngoại ngữ | Máy tính và Internet 11/12/2012 Đăng bởi Chưa đặt tên
Câu trả lời
1 trong số 16
1 giraffe
2, mustn't
11/12/2012 Đăng bởi Chưa đặt tên
2 trong số 16
1,giraffe
2, mustn't
4, rural
5, parcel
6,protecting
12/12/2012 Đăng bởi Chưa đặt tên
3 trong số 16
3) proud
12/12/2012 Đăng bởi Chưa đặt tên
4 trong số 16
minh hok bik tra loi cau nay: cool the burns immediately so as to minimize******damage
14/12/2012 Đăng bởi Chưa đặt tên
5 trong số 16
she has been a ************ tennis player for 10 years
14/12/2012 Đăng bởi Chưa đặt tên
6 trong số 16
1,giraffe
2, mustn't
4, rural
5, parcel
6,protecting
14/12/2012 Đăng bởi Chưa đặt tên
7 trong số 16
cool the burns immediately so as to minimize tissue damage
15/12/2012 Đăng bởi Chưa đặt tên
8 trong số 16
Tks đáp án của mấy bạn nhiều nha ^^
18/12/2012 Đăng bởi Chưa đặt tên
9 trong số 16
cai cau nobody ________  ........ dien chu j may ban
05/01/2013 Đăng bởi Chưa đặt tên
10 trong số 16
3. proud
08/01/2013 Đăng bởi Chưa đặt tên
11 trong số 16
hey bay cko mih cau nay vs
there is a ******* around the corner
13/11/2013 Đăng bởi Chưa đặt tên
12 trong số 16
chán chả có ai trả lời
14/11/2013 Đăng bởi Chưa đặt tên
13 trong số 16
nobody really ******* the changes
24/12/2013 Đăng bởi Chưa đặt tên
14 trong số 16
she has been a ************ tennis player for 10 years
01/01/2014 Đăng bởi Chưa đặt tên
15 trong số 16
NOBODY REALLY <NOTICED> THE CHANGES .
03/01/2014 Đăng bởi Chưa đặt tên
16 trong số 16
she has been  a ************ tennis player for 10 years
03/01/2014 Đăng bởi Chưa đặt tên
Bạn cũng có thể quan tâm
vào thi olympic tiếng anh nhưng trên máy không có bài làm, thế là tôi bị mất một lượt thi tại sao vậy
IOE vòng 25 có những câu khó nào vậy?
Olympic tiếng anh trên mạng ! IOE lớp 10
vi sao khong thi duoc vong 7 ioe?
ai thi ioe lop 7 giup voi: vong 14 bai 4: Why don't you come *****? dien tu j zay
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp