Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
Tại sao phải phân tích doanh nghiệp?
Kinh tế | Quản lý 31/03/2010 Đăng bởi Search User
Câu trả lời
1 trong số 1
Phải phân tích doanh nghiệp để biết được những điểm mạnh điểm yếu của công ty, biết được khả năng tài chính, tình hình lao động của doanh nghiệp, cơ sở vật chất, trang thiết bị. Từ đó, lập ra kế hoạch sản xuất trong thời gian sắp tới. Từ những kết quả phân tích doanh nghiệp, doanh nghiệp sẽ đưa ra được phương hướng phát triển trong tương lai. Như thế doanh nghiệp sẽ thực hiện dễ dàng, thuận lợi hơn
19/04/2010 Đăng bởi QA.tocvanghoe
Bạn cũng có thể quan tâm
tích phân (x^2+2x+3)^2 giải sao ??? Bạn nào làm được chỉ mình cách làm với!!! thanks nhìu!^_^
|x1|+|x2|=1 Phân tích làm sao để có thể thay được Vi-et vào?
phân tích đa thức thành nhân tử. ai giải đc giúp tớ nhé. (x + 2)(x + 3)(x + 4)(x + 5) - 24
chỉ mình bài phân tích đa thức thành nhân tử này : 2x^3 + 3x^2 + 2x - 2 =0
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp