Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
Xét thứ tự trong bảng chữ cái Việt Nam, chữ cái in, viết hoa có tâm đối xứng đứng cuối cùng là chữ
Khoa học và Giáo dục | Thi cử 21/12/2011 Đăng bởi Chưa đặt tên
Câu trả lời
1 trong số 5
Hình như không có chữ nào hết !
21/12/2011 Đăng bởi Pjous Kjng
2 trong số 5
là chữ X, có tâm đối xứng
21/12/2011 Đăng bởi Độc cô cầu bại
3 trong số 5
Nếu tính cả chữ Z thì đó là chữ Z, nếu không tính chữ Z ( hình như bảng chữ cái Việt Nam không có chữ Z) thì là chữ X.
21/12/2011 Đăng bởi Chuột túi biển
4 trong số 5
chữ x, chữ z không co trong bảng chữ cái tiếng việt.
21/12/2011 Đăng bởi can or can't
5 trong số 5
I - chữ i
U
A
Y
T
V
M
X
21/12/2011 Đăng bởi Flames Phoenix
Bạn cũng có thể quan tâm
Tìm tất cả các số tự nhiên có đúng 5 chữ số sao cho trong mỗi số đó có chữ số đứng sau lớn hơn chữ số đứng liền trước .
Viết chữ không có dấu.
Chữ elga là viết tắt cho cái gì vậy ?
lỗi font chữ vietkey?
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp