Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
Hoa gì nếu bỏ chữ đầu là tên một nước, bỏ chữ cuối là tên một loài chim, bỏ chữ giữa là một ký hiệu đo lường
Đố vui 12/04/2012 Đăng bởi Chưa đặt tên
Câu trả lời
1 trong số 3
hoa cúc
12/04/2012 Đăng bởi lyking
2 trong số 3
Đó chính là hoa Cúc
- Bỏ chữ C ở đầu ---> Úc
- Bỏ chữ C ở cuối ---> Cú
- Bỏ chữ đầu và cuối ---> Cc
12/04/2012 Đăng bởi nhà khoa học
3 trong số 3
Cúc
19/04/2012 Đăng bởi Chưa đặt tên
Bạn cũng có thể quan tâm
Tại sao tên tiếng Anh của SNSD (Girls' Generation) lại có dấu nháy đơn (') sau chữ Girls nhỉ mọi người?
Nguyên tắc xếp tên theo vần ABC
hỏi tên
chữ phúc trong tiếng hán được viết như thế nào?
Bạn biết câu tiếng anh nào có đầy đủ các chữ cái trong bảng chữ cái TA?
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp