Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
Tai sao phai tien hanh chien tranh toan dan,toan dien
Khoa học và Giáo dục 22/12/2013 Đăng bởi Chưa đặt tên
Câu trả lời
1 trong số 1
Vì những lý do cơ bản sau:
- Xuất phát từ truyền thống của dân tộc ta: giặc đến nhà đàn bà cũng đánh. Toàn dân đánh giặc đã trở thành một truyền thống quý báu của dân tộc.
- Xuất phát từ xét tương quan lược lượng địch và ta: Địch mạnh ta yếu, địch muốn chia để trị, muốn kéo dài chiến tranh... Vì vậy, toàn dân đánh giặc, phát huy sức mạnh của chiến tranh nhân dân thì mới tạo nên sức mạnh tổng hợp để chuyển yếu thành mạnh. Mỗi người dân là một chiến sĩ, Đánh địch toàn diện trên cả 3 mặt trận: quân sự, chính trị, ngoại giao, trên cả 3 vùng chiến lược: miền núi, đồng bằng và thành phố, đánh bằng cả 3 mũi giáp công là quân sự, chính trị và binh vận. Vừa kháng chiến và kiến quốc, vừa đánh địch vừa phá kinh tế của địch xây dựng kinh tế của ta. Vừa tiêu hao sinh lực địch vừa xây dựng lực lượng ta...Có như vậy chúng ta mới giành thắng lợi.
23/12/2013 Đăng bởi Ledung8883
Bạn cũng có thể quan tâm
mua ban hang bang hinh thuc chuyen tien vao tai khoan cua hang do co an toan ko vax?
Cong ty em mua 2 xe cat nhung khong co hoa don, khi thanh toan tien em can chung tu gi de h¹ch tona
cho em hoi mon toan em duoc 5,4 ma mon van em duoc 6,7 may mon phu thi duoc 7,o tro len vay em co duoc hs tien tien ko
Co loi tien tri nao noi ve chien tranh giua viet nam va trung quoc
Neu chien tranh xay ra nha nuoc co bat dan di bo doi k?
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp